Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Adolf Ludvig Piper

Löfstads säteris arkiv

Kammarherre Adolf Ludvig Piper (1750-1795) ägare till Engsö fideikomiss var gift med Eva Sophie von Fersen. Brev från honom till hustrun finnes i hennes arkiv (B XXV a:11). Hans arvskifteshandlingar finns i Löfstadarkivet (se A II a:7).