Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Adolf Ludvig Piper

Löfstads säteris arkiv

Kammarherre Adolf Ludvig Piper (1750-1795) ägare till Engsö fideikomiss var gift med Eva Sophie von Fersen. Brev från honom till hustrun finnes i hennes arkiv (B XXV a:11). Hans arvskifteshandlingar finns i Löfstadarkivet (se A II a:7).