Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Carl Fredrik Piper

Löfstads säteris arkiv

Överhovjägmästare Carl Fredrik Piper (1785-1859) var son till kammarherre Adolf Ludvig Piper och hans maka Eva Sophie f von Fersen. Han var gift med Emilie de Geer. Han ärvde två femtedelar av Löfstad men löste ut överiga arvingar och blev ensam ägare av säteriet. Han vistades större delen av sin tid i Stockholm, och skötseln av Löfstad eftersattes. Hans efterlämnade papper vittnar om ekonomiska svårigheter.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/02249/A II a/71809 – 1815Räkenskaper för Adolf Ludvig Pipers arvingar 1811-1815, separat räkning för Carl Fredrik Piper 1810. 
11816 – 1854Kartong. 1816-1846, 1854. Även odaterat. Handlingar rörande Carl Fredrik Pipers affärer 1817-1846 (bl.a. värdering av Löfstad och gravationsbevis för Löfstad i samband med upptagande av lån 1820), brev till Carl Fredrik Piper 1816-1828, 1854 (Se särskilt brevregister bil. 3). Innehåller även brev G af Wetterstedt 1825-1836 och brev till Ull Sprengtporten f. de Geer, 1826 och odaterat.