Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Charles Emil Piper

Löfstads säteris arkiv

Kammarherre Charles Emil Piper (1818-1902) var son till Carl Fredrik Piper och hans hustru Emilia Fredrika Aurora de Geer. han var gift med sin kusins dotter på Engsö, Sophie Piper. Charles Emil Piper var efter hovrättsexamen verksam som diplomat. Efter giftermålet 1855 lämnade han statstjänsten och slog sig ner på Löfstad, som han övertog 1856 från fadern. Under hans tid moderniserades jordbruket. Sjösänkningar gjordes (Löfstadsjön, Stor- och Lillrunden), varigenom arealen avsevärt ökades. Dränering och täckdikning skedde. Kvarn- och sågverk uppfördes. Moderna ekonomibyggnader tillkom, och nya maskiner installerades.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11827 – 1909Kartong. Betyg och andra merithandlingar 1827-1856. Kassabok förd under skoltiden 1834, handlingar rörande hovfröken A Pipers donationsfond 1866-1880, redovisning för arvemedel tillhöriga Emilie och Sophie 1873-1901, brev och kvitton m m 1872, 1895-1901 (Se brevregister bil. 4 manuell förteckning), brev rörande Reutersberg 1858-1909 med koncept till brev 1897, redovisningshandlingar för Norrköpings enskilda bank 1886-1891. 
Se: SE/VALA/02249/A II a/81856 – 1904Handlingar i samband med Charles Emil Pipers övertagande av Löfstad med avskrifter av äldre åtkomsthandlingar 1856-1857. Boupptecknings- och arvskifteshandlingar efter Charles Emil Piper samt dennes åtkomsthandlingar till Löfstad 1857-1904. 
Se: SE/VALA/02249/A II b/11879 – 1898Engsö fideikomisshandlingar ( gåvobrev 1879 och 1892, Charles Emil Pipers avsägelse 1898). Lucka 1880-1891.