Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Gårdshandlingar, ordnade 1816

Löfstads säteris arkiv

I samband med boutredningen efter Eva Sophie Piper, f Fersen, Uppgjordes en förteckning kallad Löfsta documenter 1-4. (Se E I:1) Bland de förtecknade handlingarna finns dossierer innehållande köpebrev, skatteläggningar, syner o dyl, som är fördelade på hemman. Dessa är numrerade och förssedda med innehållsförteckning över vilka handlingar, som finns för resp. hemman. Ordningen har under årens lopp spolierats men nu rekonstruerats.

Dossierer ordnade enligt Löfsta documenter, arkivförteckning 1816. (Se E I:1) Dossierna innehåller handlingar, fördelade på hemman och torp och ligger i nummerordning efter förteckningen. Dossierna är försedda med register över inneliggande handlingar. Av dossierna saknas 6, 8, 12, 18, 37 (Kimsta kvarnar och Sörby frälsehemman, Grefby skattehemman, Wiggesätter, Åkerby skattehemman och Örtomta skattehemman) helt.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11637 – 1799Kartong. Ede, Aspa, Vallby, Lundby, Uddarne och Brink, Hagsätter, Ask med utjord, Okna, Svinsätter, Hagneyd med utjord, Sörby, Hagsta, Åkermåsen, Alsätter, Banketorp och Rosendal, Kemmelsta äng och Ahlekärret, Norrbro äng och Resebro måse, Klinga äng, Sjöboden i Norrköping, Brink hållskjuts.