Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Gårdsräkenskaper

Löfstads säteris arkiv

Räkenskaperna har uppdelats, dels i en grupp äldre räkenskaper från senare delen av 1700-talet samt spridda räkenskaper från förra delen av 1800-talet (D I), dels i en yngre grupp, som växt fram i samband med den modernisering av jordbruket, som inleddes efter Charles Emil Pipers övertagande av Löfstad efter år 1855 (D II), dels i en grupp sena hushållsräkenskaper (D III).