Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Löfstads säteris arkiv

 Volymer (101 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11652Löfstadh enskyllte ägor, Johan de Rogier. 
21699Lööfvesta säterier. 
31765Brink med Uddarne, storskiftesdelning. 
41781Löfstad Säterij. 
51790Nordboängen. 
61798Projekt till trädgårdens omplanterande vid Löfsta herrgård. 
71800Projekt till promenadträdgårds anläggande vid Löfsta herrgård. 
81801Ahlkjärsängen - utdrag ur 1697 års geometriska karta över Torps by i Löth socken. 
91802Rågångarna emellan Finstad och Ede och Lefverstad rusthåll. 
101802Lefversta, Gröndal, Loby och torpet Bommen, avmätt 1699, renoverad 1802. 
111802Rågången emellan Skattna säteri vid Sörby. 
121805Rågången emellan Aspa, Vret och Lansiö ägor. 
131806Rågångarne omkring säterierna Löfstad och Lansjö samt Memmings allmänning. 
141806 – 1807Aspa by. 
151806 – 1807Aspa by. 
161809Rågångarna emellan Finstad säteri och Eda och Leferstad rusthåll, avmätt 1802, renoverad 1809. 
171813Ask, avmätt 1698, avritad 1813. 
181816Löfstad ägor. 
191817Hagby ägor. 
201817Skattna ägor. 
211817Eda ägor. 
221817Okna stugubyggnad. 
231817Lefversta ägor. 
241817Skattna ägor. 
251818Asks ägor. 
261818Finsta ägor. 
271819Svinsätters ägor. 
281819Squalbäcks ägor. 
291819Brink och Uddärna ägor. 
301821Laxfjerden. 
311839Löfsta sjön med Finsta säteries derur från delte fiskevatten. 
321843Fiskevattnet uti sjön Glan till Wii och Skattna säterier (med protokoll vidklistrat). 
33a1846Karta och profil över omläggning av Löfsta backar. 
33b1846Karta och profil över omläggning av Löfsta backar. 
341847Rågångarna omkring, samt skillnadslinjer och vägar inom Huseryd skifteslag. 
351861Alla ägorna till Okna. 
361864Ägoutbyten och rågångsregl. dels mellan Lefverstad och Resebro, dels mellan Squalbäcken och tillgränsande Resebro, L:a Ahl- sätter, Syttorp, samt St och L:a Asängen. 
371865Grunddikningen på Stora plöjningsgärdet och Öfra Rösteg på Löfstad säteris ägor. 
381866Grunddikningen på Lefverstads gärden. 
391866 – 1867Grunddikningen på Lefverstads gärden, norra sidan om landsvägen. 
4018?? – 1868Grunddikningen på Lefverstads gärden, södra sidan om landsvägen. 
411868 – 1869Finstad, 2 1/2 mantal frälse säteri. 
421868 – 1869Finstad, 2 1/2 mantal säteri. 
431876Ägorna till 3 mantal Aspa. 
441876Ägorna till 1 mantal Brink och 1 mantal Udderna. 
451876Edna och Skattna. 
4618761/2 mantal Hageby. 
471876Ägorna till 1 mantal rusthåll Lefverstad. 
481876Ägorna till 1/4 dels mantal Squalbäcken. 
491877Ägorna till 1 mantal säteri Löfstad. 
501898Ritning till ria. 
51a1903Förslag till Löfstads förskönande, R Abelin. Park, gårdsplan och ekonomibyggnad med kopia. 
51b1903Förslag till Löfstads förskönande R Abelin. Park, gårdsplan och ekonomibyggnad med kopia. 
521903Förslag till Löfstads förskönande R Abelin. Västra terassen sedd från norr. 
531903Förslag till Löfstads förskönande R Abelin. Västra terassen. 
54a1903Förslag till Löfstads förskönande R Abelin. Gård och terass, detalj och alternativ med kopia. 
54b1903Förslag till Löfstads förskönande. Gård och terass, detalj och alternativ med kopia. 
55a1903Förslag till Löfstads för-könande R Abelin. Infart och alternativ till uppfartsvägen. 
55b1903Förslag till Löfstads förskönande. Infarten och alternativ till uppfartsvägen. 
561903Förslag till Löfstads förskönande. Anläggning av gården. 
571903Löfstad park. 
581903 – 1905Förslag till höns- och svinhus, ved- och visthusbodar och källare vid Skattna 1903-1904, källare och uthus vid Löfstad 1903, 1905. 
591904Förslag till vagnskjul och spannmålsmagasin vid Löfstad egendom. 
601905Plan för trädgårdsanläggning vid Aspa. 
611905Förslag till ladugård vid Grönhult. 
621905Förslag till indelning till omloppsbruk av åkerbruk tillhörande Lefverstads gård. 
63a1911Diplom tillerkända Löfstad trädgård för blad- och köksväxter. 
63b1911Diplom tillerkända Löfstad trädgård för blad- och köksväxter. 
64a1913Ritningar på omändring av ladugård och loge på Löfstad gård. 
64b1913Ritningar på omändring av ladugård och loge på Löfstad gård. 
64c1913Ritningar på omändring av ladugård och loge på Löfstad gård. 
65a1914Ritningar på foderhusanläggning. 
65b1914Ritningar på foderhusanläggning. 
661914Förslag till vattenledning i ladugård vid Löfstad. 
67a1917Förslag till Eda ladugård för hästar, oxar och ungdjur samt magasin. 
67b1917Förslag till Eda ladugård för hästar, oxar och ungdjur samt magasin. 
681920Ändringsförslag till statbyggnad å Aspa Västergård. 
691944Löfstad park. 
70odatLöfstad 1781 (rekonstruktion). 
71odatLöfstad, parkmotiv. 
72odatFörslag till gårdsplan vid Löfstad. 
73odatLöfstadsjön, Edsjön och Lille Runken. 
74aodatÄndringsförslag till Eda byggning. 
74bodatÄndringsförslag till Eda byggning. 
75odatFinstad 2 1/2 mantal. 
76aodatFiskarebacken vid Löfstad, profiler vid Hospitalsbacken, Judebacken. 1846?. 
76bodatFiskarebacken vid Löfstad, profiler vid Hospitalsbacken, Judebacken. 1846?. 
76codatFiskarebacken vid Löfstad, profiler vid Hospitalsbacken, Judebacken. 1846?. 
76dodatFiskarebacken vid Löfstad, profiler vid Hospitalsbacken, Judebacken. 1846?. 
76eodatFiskarebacken vid Löfstad. profiler vid Hospitalsbacken, Judebacken. 1846?. 
77odatFörslag till magasins- och visthusbod vid Hagby. 
78aodatFörslag till Okna ladugård. 1906?. 
78bodatFörslag till Okna ladugård. 1906?. 
78codatFörslag till Okna ladugård. 1906?. 
78dodatFörslag till Okna ladugård. 1906?. 
78eodatFörslag till Okna ladugård. 1906?. 
79odatFörslag till elektrisk anläggning vid Eda gård. 
80aodatRitningar över okända byggnader. 
80bodatRitningar över okända byggnader. 
80codatRitningar över okända byggnader. 
80dodatRitningar över okända byggnader.