För närvarande är det problem med vissa sökningar i söktjänsten. Felsökning pågår.

bild
Serie

Förteckningar över utfärdade betyg om äktenskapsledighet

Katarina kyrkoarkiv

Serien avslutad. Serien inbunden.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11865 – 1883Förteckning över utfärdade hinderslöshetsbetyg. Kvarto. 
21883 – 1890Förteckning över utfärdade hinderslöshetsbetyg. Kvarto.
Innehåller dessutom:
1) Förteckning över personer, som undervisats om edens vikt och betydelse 1883 - 1904 (se ser. G VIII);
2) Förteckning över personer, som anmält sig vilja övergå till annat trossamfund 1883-1913 (fortsättning se ser. G V b);
3) Räkenskaper över influtna medel till nattvardsbarns beklädnad (se även ser. K III g 4 och ser. L III a).
4) Förteckning över personer, som erhållit understöd av välgörande fruntimmerssällskapet 1882-1890 (jfr ser. L III a);
5) Förteckningar över makar, som varnats på grund av oenighet inom äktenskapet 1880-1891 (forts. se ser. G VII).
 
31880 – 1904 
41905 – 1915 
51916 – 1923 
61924 – 1929 
71930 – 1933 
81934 – 1936 
91937 
101940 – 1943 
111944 – 1948 
121949 – 1953 
131954 – 1961 
141962 – 1969