Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Förteckningar över utfärdade betyg om äktenskapsledighet

Katarina kyrkoarkiv

Serien avslutad. Serien inbunden.
Det kan även finnas uppgifter i serie H VII, då denna serie innehåller diverse prästbetyg och andra bevis. Handlingarna ligger blandat sorterade efter år och inte typ.

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11865 – 1883Förteckning över utfärdade hinderslöshetsbetyg. Kvarto. 
21883 – 1890Förteckning över utfärdade hinderslöshetsbetyg. Kvarto.
Innehåller dessutom:
1) Förteckning över personer, som undervisats om edens vikt och betydelse 1883 - 1904 (se ser. G VIII);
2) Förteckning över personer, som anmält sig vilja övergå till annat trossamfund 1883-1913 (fortsättning se ser. G V b);
3) Räkenskaper över influtna medel till nattvardsbarns beklädnad (se även ser. K III g 4 och ser. L III a).
4) Förteckning över personer, som erhållit understöd av välgörande fruntimmerssällskapet 1882-1890 (jfr ser. L III a);
5) Förteckningar över makar, som varnats på grund av oenighet inom äktenskapet 1880-1891 (forts. se ser. G VII).
 
31880 – 1904 
41905 – 1915 
51916 – 1923 
61924 – 1929 
71930 – 1933 
81934 – 1936 
91937 
101940 – 1943 
111944 – 1948 
121949 – 1953 
131954 – 1961 
141962 – 1969