Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Söderhamns kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
- [H0001]Benämnes även församlingsregister. ADB - baserat register upplagt 1991 - 07 - 01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.