Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Räkenskaper för kyrka, verifikationer

Ny kyrkoarkiv

Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.