bild
Serie

Personalen

Frimurarbarnhuset i Stockholm

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11757 – 1902, odat1) Direktionen: Instruktioner 1781,1824,1826 med lånereglemente.
2) Diverse handlingar angående instruktioner 1820-talet.
3) Tryckta instruktioner 1872 (8st).
4) 1894 (8st) därav 3 st med vidhängande äldre intr för personalen.
5) Stadgar och instruktioner 1904 (2st) instruktioner 1905.
6) Stadgar för stiftelsen Frimurarebarnhuset 1940.
7) Avdelningsföreståndare/inna odat.
8) Baderska odat.
9) Barnhusbarnen 1893 och odat.
10) Chauffören odat.
11) Förestånderskan 1808,1842 och 1867.
12) Husmodern 1893 och odat.
13) Intendenten odat.
14) Kamreraren 1867.
15) Lånereglemente angående 1824.
16) Lärarna 1808,1870,1893 och odat samt stadga för barnhusskolan med lärarinstruktion 1867 och 1894.
17) Ordningsmannen 1842,1867, 1893 och odat.
18) Portvakten 1842.
19) Revisorerna 1834 och 1869.
20) Sekreteraren 1867.
21) Skräddaren 1870,1874 och 1876.
22) Trädgårdsmästaren odat.
23) Vaktmästaren 1867 och odat.
24) Övervakare odat.
25) Olika befattningshavare: 1757-1813.
26) Olika befattningshavare: 1842.
27) Olika befattningshavare: 1867-1902.
28) Olika befattningshavare: 1873-1902.
29) Olika befattningshavare: 1882.
30) Konceptanteckningar odat.
 
21773 – 1922, odat1) Strödda handlingar 1773-1905 och odat.
2) Ansökningar till vaktmästartjänsten 1824.
3) Ansökningar till ordningsmannatjänsten 1842.
4) Ansökningar till olika tjänster 1870-1922.
 
31938 – 1941Flyttningsanmälan för barn och personal.