bild
Serie

Roteringlindringar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser längder över den ersättning för roteringsbesväret, som för året tillkommer effektiva
rotar vid Kungl. Hälsinge Rege- mente samt vid Kungl. Livregemen-
tets dragoner enligt Kungl. maj:ts förordning av den 29 nov- ember 1901. Häri även anmälningar
om vakanta rotar från regements-
chefer till Kungl. maj:ts befall-
ningshavande i Gävleborgs län.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 76/1984.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11905 – 1920