Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Ovansjö kyrkoarkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11639 – 16961639-1674 (1696)
Kyrkoräkenskaper

Anm.: Innehåller special och skuldbok samt även anteckningar om
utdelning till de fattiga.

Inneh. även:
Avskrift 1603 av ett brev 1293
Anteckningar om vinsädens betalning till Ovansjö kyrka 1660-1697,1755-1764
Kassainventarium 1670
Förteckning på främmande fattig, som hava fått hjälp av kyrkan 1663-1666.
Kyrkoinventarium 1638
Anteckning om sockenallmäningens
ängar, odat.
Gåvor till kyrkan 1645-1648
Reparationer på kyrkan 1646-1648
Anteckning om gjutning av ny klocka 1669
Bänkdelningslängder 1714,1722,1734,odat.
Anteckning om nybyggnad på prästgården 1715.
 
21670 – 1697Kyrkoräkenskaper

Anm.:
Inneh. sammandrag 1670-1673, special 1674-1697 samt även anteckningar om
utdelning till de fattiga.

Inneh. även:
Visitationsprotokoll 1692
Föräringar till kyrkan 1670-1697
Anteckningar om reparationer i
kyrkan 1671-1697
Anteckningar om året 1697
 
31698 – 1742Kyrkoräkenskaper

Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1717-1741
Kyrkoinventarier 1698-1700,1708
Prästgårdsinventarier 1698-1700,
1708.
 
41708 – 1740Kyrkoräkenskaper

Anm.:
Innehåller utom kyrkokassans special gåvor till orgeln 1714,
förteckning på soldater, som före
sin avresa hava givit till Herrans hus 1714;
Anteckningar om i kyrkkistan deponerad medel 1722-1730.

Inneh. även:
Fattigkladd 1708-1716
Specifikationer på dem som giva till de fattige säd 1712-1716
 
51741 – 1763Kyrkoräkenskaper

Anm.:
Innehåller utom special även räkenskaper över vin- och byggningssäden
1751-1752.
 
61742 – 1801Kyrkoräkenskaper

Anm.:
Innehåller utom huvudbok även räkenskaper för kyrkans skuld
1761-1781
 
71763 – 1801Kyrkoräkenskaper
Anm.: Räkenskapen är "journal".
 
81801 – 1839Kyrkoräkenskaper
Anm.: Räkenskapen är special.
 
91801 – 1908Kyrkoräkenskaper
Anm.: Räkenskapen är huvudbok

Inneh. även:
Fattigkassans huvudbok 1801-1847
 
101803 – 1836Kyrkoräkenskaper
Anm.: Räkenskaper är skuldbok

Inneh. även:
Fattigkassan skuldbok 1801-1836
 
111836 – 1896Kyrkoräkenskaper
Anm.: Räkenskapen är skuldbok

Inneh. även:
Fattigkassans skuldbok 1836-1847
 
121839 – 1888Kyrkoräkenskaper
Anm.: Räkenskapen är special

Inneh. även:
Förteckning å försålda familjegravar 1883-1886.
 
- [H0001]1930 – 19411930-1936, 1941
Verifikationer
Se H I: 1