bild
Serie

Arkiv- och inventarieförteckningar

Ransäters kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13426/K I/11745 – 1793Finnes 1745, 1793. Inventarieförteckningar. 
Se: SE/VA/13426/K I/31824 – 1825Visitationsprotokoll och inventarieförteckningar. 
11824 – 1894Inventarieförteckningar för kyrkan. Tidigare volymsignum N: 1. 
21860 – 1862, u.å.Finnes 1860, 1862, u.å. Bunt. Inventeringsprotokoll, inventarie- och arkivförteckningar. Tidigare volymsignum N: 2. 
31906 – 1909Inventariebok för kyrkan och arkivet. Häri även historiskt tal 1909 vid invigningen efter kyrkans restaurering 1908-1909. 
41913 – 1988Arkivbox. Arkivförteckningar, inventarieförteckningar, inspektionsprotokoll av kyrkobokföringsinspektören, inventeringsinstrument, leveransreversaler, kvitton, korrespondens m. landsarkivet etc. 
51938 – 1951Inventariebok för Ransäters kyrka. 
61951 – 1971Inventariebok för Ransäters sockenstuga. 
71960 – 1970Inventariebok för Ransäters kyrkogård. 
81960 – 1982Inventariebok för Ransäters past. exp. 
91951 – 1986Inventariebok för Ransäters kyrka samt gravkapell och museum. 
101975 – 1982Inventariebok för Ransäters sockenstuga, kyrkogårdsexp. samt kyrkogårdens ekonomiutrymmen. 
111987 – 1996Inventariebok för Ransäters kyrka. Ingår i nya kyrkoordningen 2000-. 
121987 – 1998Pärm. Arkivförteckning över kyrkoarkivet. 
131987Arkivbox. Fotografiska inventerieförteckningar för Ransäters kyrka.