bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Katarina kyrkoarkiv

Registret som omfatta tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5.