Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Katarina kyrkoarkiv

Registret som omfatta tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5.