Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kollekt

Farhults kyrkoarkiv

Serien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11805 – 1862Gemensam arkivbox med volym 2-4. Förteckning över kollekter 1805-1862, redovisning av kollekter och stamboksmedel. 
21864 – 1891Gemensam arkivbox med volym 1, 3-4. Kvittensbok mellan pastorsexpedition och prostexpeditionen. 
31866 – 1881Gemensam arkivbox med volym 1-2, 4. Kollektbok. 
41891 – 1901Gemensam arkivbox med volym 1-3. Kvittensbok mellan pastorsexpeditionen och prostexpeditionen. 
51902 – 1969Kvittensböcker mellan pastorsexpeditionen och prostexpeditionen 1902-1945. Kollektböcker 1926-1969. 
61970 – 1982Kollektböcker t.o.m. 1982-06-26. 
71982 – 1993Kollektböcker 1982-06-27--1993-04-04. 
81993 – 2000Kollektböcker 1993-04-09--2000-04-09.