bild
Arkiv

Rädda barnens riksförbund Leverans 1985 och 2018

Rädda barnens riksförbund

Inledning
Här förtecknade efterleverans (Rev. 9/1985) har av praktiska skäl ordnats separat. Arbetet har utförts under somrarna 1994 och 1995. I stort består materialet av en blandning av "arbetspapper" och originalhandlingar. Arbetet har varit tidsödande p g a det skick i vilket materialet levererats till RA. Större delen av handlingarna och den ordning har följts vid förtecknandet.

I anslutning till här förtecknande leverans inkom en större samling bilder, filmer, diabilder m m. Dessa är uppställda särskilt i anslutning till E-byråns övriga fotomaterial. Ett leveransreversal finns på Byrån.

Vid beställning av volymer i denna förteckning, ange:

Rädda Barnen, efterleverans 1985 + volymsignum.

Lars-Olof Welander


Tillägg

Till förteckningen från 1995 av 1985 års efterleverans, har under hösten 2005 gjorts tillägg. Förteckningsarbetet av tilläggen gjordes med anledning av Rädda Barnens under åren 2004-2005 stora arkivprojekt, ett projekt som bland annat genererade i en stor efterleverans av arkivhandlingar till Riksarkivet 2005.

Det förtecknade materialet i tilläggen består av handlingar som antingen levererats i samband med efterleveransen 1985 eller också vid annat okänd tillfälle. De utgörs framför allt av fotografier, teckningar, affischer och AV-material. En mindre mängd vanliga pappershandlingar ingår också. Då materialet delvis låg grupperat efter handlingstyp har den ordningen följts under förtecknandet. De handlingar som inte låg i sådan ordning har i största möjliga mån ordnats in i de tidigare avdelningsserierna. Samma upplägg som använts för den ursprungliga förteckningen från 1995 har följts under förteckningsarbetet av tilläggen.

De flesta arkivhandlingarna är placerade i Riksarkivets lokaler i Arninge. Undantaget gäller serie F 1 h, AV-material, i vilken huvuddelen av volymerna har placering i Riksarkivets klimatarkiv i Marieberg.

Vid beställning av volymer i denna förteckning, ange:

Rädda Barnen, efterleverans 1985 och 2018+ volymsignum

Eva Carlsson Werle
Hösten 2005

Leveransen 2018 till delarkiv 2 är en komplettering av affischer. Alla övriga handlingar levererade 2018 har infogats i delarkiv 3.

 Serier (2 st)

ReferenskodTitel 
FÄmnesordnade handlingar 
KFotomaterial