bild
Arkiv

Rädda barnens riksförbund Leverans 1985 och 2018

Rädda barnens riksförbund

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730204/02
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/5SaMLq3Ryw1MM4BQNGiju6
ExtraID02
Omfång
67,1 Hyllmeter  (-)
Datering
1900 – 1980  (Tidsomfång)
1919 – 1977  (Huvudsaklig tid)
VillkorDelvis
TillståndsgivareRiksarkivet E-avdelningen
VillkorsanmFöljande serier och volymer innehåller känsliga personuppgifter och är tillståndsbelagda:

1985 års leverans och tilläggsförteckning: volymerna F 1b:536, F1d:13 och F1d:14.

Ovan nämnda handlingar är tillgängliga för forskning 70 år efter sista anteckningen gjorts i respektive handling.

Tillstånd att ta del av ovan nämnda handlingar yngre än 70 år kan ges för vetenskaplig forskning. Forskaren ska visa upp intyg från sin institution. Tillstånd beviljas av Riksarkivet Arninge. Blankett för tillståndsansökan fås från Riksarkivet Arninge.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)

Innehåll

Inledning (äldre form)Inledning
Här förtecknade efterleverans (Rev. 9/1985) har av praktiska skäl ordnats separat. Arbetet har utförts under somrarna 1994 och 1995. I stort består materialet av en blandning av "arbetspapper" och originalhandlingar. Arbetet har varit tidsödande p g a det skick i vilket materialet levererats till RA. Större delen av handlingarna och den ordning har följts vid förtecknandet.

I anslutning till här förtecknande leverans inkom en större samling bilder, filmer, diabilder m m. Dessa är uppställda särskilt i anslutning till E-byråns övriga fotomaterial. Ett leveransreversal finns på Byrån.

Vid beställning av volymer i denna förteckning, ange:

Rädda Barnen, efterleverans 1985 + volymsignum.

Lars-Olof Welander


Tillägg

Till förteckningen från 1995 av 1985 års efterleverans, har under hösten 2005 gjorts tillägg. Förteckningsarbetet av tilläggen gjordes med anledning av Rädda Barnens under åren 2004-2005 stora arkivprojekt, ett projekt som bland annat genererade i en stor efterleverans av arkivhandlingar till Riksarkivet 2005.

Det förtecknade materialet i tilläggen består av handlingar som antingen levererats i samband med efterleveransen 1985 eller också vid annat okänd tillfälle. De utgörs framför allt av fotografier, teckningar, affischer och AV-material. En mindre mängd vanliga pappershandlingar ingår också. Då materialet delvis låg grupperat efter handlingstyp har den ordningen följts under förtecknandet. De handlingar som inte låg i sådan ordning har i största möjliga mån ordnats in i de tidigare avdelningsserierna. Samma upplägg som använts för den ursprungliga förteckningen från 1995 har följts under förteckningsarbetet av tilläggen.

De flesta arkivhandlingarna är placerade i Riksarkivets lokaler i Arninge. Undantaget gäller serie F 1 h, AV-material, i vilken huvuddelen av volymerna har placering i Riksarkivets klimatarkiv i Marieberg.

Vid beställning av volymer i denna förteckning, ange:

Rädda Barnen, efterleverans 1985 och 2018+ volymsignum

Eva Carlsson Werle
Hösten 2005

Leveransen 2018 till delarkiv 2 är en komplettering av affischer. Alla övriga handlingar levererade 2018 har infogats i delarkiv 3.

Tillgänglighet

DepositionJa

Kontroll

Skapad2007-01-30 00:00:00
Senast ändrad2022-10-03 10:29:29