bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Stävie kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (12 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A01485Charta öfver ägorne till hemmanet nr XV Stäfvie uti Malmöhus län Torna härad och Stäfvie sockn.1808Fördelad i enskifte av Gustaf Swedenborg. 
A01624Karta öfver kyrkogården och kommunens derinvid belägna jord i Stävie uti Stäfvie socken, Torna härad och Malmöhus län.1880 
A01625Karta öfver vid 1807-1808 förrättadt och år 1809 fastställdt enskifte från andra särskiljda men sins emellan gemensamt utdelade egorna till 1 mtl. Stäfvie nr 15 eller prestgården samt en Stäfvie sockens kyrkojord i Stäfvie socken, Torna härad och Malmöhus1881 
A01626Karta öfver Stäfvie prestgårds byggnader.1871 
A01627Ritning till nytt boningshus vid Stäfvie prestgård Planer.1871Godkända av direktionen för Skånska prästerskapets byggnadskassa 24/5 1871. 
A01628Ritning till nytt boningshus vid Stäfvie prestgård Sektion och fasader.1871Godkänd av direktionen för Skånska prästerskapets byggnadskassa 24/5 1871. 
A01629Uthusbyggnad vid Stäfvie prestgård [Sektion, fasad och plan].1871Godkänd av direktionen för Skånska prästerskapets byggnadskassa 24/5 1871. 
A01630Uthusbyggnad vid Stäfvie prestgård [Sektion, fasader och plan]1871Godkänd av direktionen för Skånska prästerskapets byggnadskassa 24/5 1871. 
A01631Förslag till restaurering af Stäfvie kyrka Malmöhus län [Sektioner och planer].1892Gillad 7/10 1892. 
A01632Orgelfasad till Stäfvie kyrka.1892Gillad 7/10 1892. 
A01633[På baksidan] Ritning till predikstolsfundament och altarinramning i Stävie kyrka. 
A01634Stäfvie kyrka [Planen, uppmätningsritning]1844