bild
Serie

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

Hammarö kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13197/K IIa/21881 – 1884Byggnadskommitténs protokoll. 
Se: SE/VA/13197/K IIIa/11838 – 1851Förlikningskommitténs protokoll 1838 14/1-1851 17/9. 
11839 – 1840Bunt. Fattigdirektionens protokoll. 
21866 – 1947Arkivbox. Pag. 1-178. Skolhusbyggnadskommitténs protokoll, räkenskapsbok, debiterings- och uppbördslängd och byggnadskontrakt för skollärarbostäder. Med redogörelse för Hammarö Kyrkobrödrakårs verksamhet 1941-1945. 
2a1834 – 1880Arkivbox. Hammarö sundhetsnämnds protokoll med bilagor angående koleraepidemin 1834, sockennämndens protokoll 1843-1845, 1845-1851 och 1853-1857, samt statistik över fattighjon 1870-1880-tal. 
31948 – 1951Opag. Hammarö församlings byggnadskommittés protokollsbok. 
41948 – 1960Opag. Kyrkogårdskommitténs protkoll. 
51961 – 1974Arkivbox. Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
61961 – 1978Arkivbox. Kyrkogårdsnämndens handlingar. Häri även bevattnings- och kyrkogårdsbyggnadskommitténs protokoll 1965-1978. 
71963 – 1969Arkivbox. Boställstyrelsens protokoll. 
81963 – 1976Arkivbox. Boställstyreslens handlingar. Besiktningsprotokoll för brandlarm 1981-1995. 
9Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
101970 – 1980Fastighetsnämndens protokoll. 
111982 – 1983Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
121984 – 1985Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
131986 – 1988Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
141989 – 1992Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
151993 – 1994Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
161995 – 1999Kyrkogårdsnämndens protokoll. 
171981 – 1985Fastighetsnämndens protokoll. 
181986 – 1995Fastighetsnämndens protokoll. 
191995 – 1998Arkivbox. Fastighetsnämndens protokoll. 
201940 – 1945Protokollsbok för församlingsmöten. 
211978Arkivbox. Arbetsutskott för godkännande av gravstenar.