bild
Serie

Övriga räkenskaper

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong om inte annat anges

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11869 – 1888Inb Räkenskapsbok för Älvsbyns kapellförsamling
Lucka 1871-1878
 
21893 – 1908Verifikationer ang fond- räkenskaper 
31896 – 1947Räkenskaper ang
kyrkogårdskassan 1919-1922; prästlönekassan 1920-1923; Hedkvistska fonden 1900-1947; Anderssonska fonderna 1934-1947 samt Gravfonderna 1938-1947
Häri även räkenskaper ang avgifter vid kyrkliga förrättningar 1896-1937
där räkenskaperna förts av
kh Joh Nygren 1909-1918
 
41909 – 1922Verifikationer ang fondräkenskaper 
51933 – 1940Verifikationer ang prästlönekassan 
61933 – 1941Inb Räkenskapsbok ang prästlönekassan 
71941 – 1943Verifikationer ang prästlönekassan 
81942 – 1943Inb Räkenskapsbok ang prästlönekassan 
91950 – 1960Inb Räkenskapsbok ang Älvsby församlings Minnesfond 
101953 – 1972Redovisningar ang löneboställen; prästlönefonder; prästlöne- och kyrkomusikerkostnader Häri även Avräkningslängder 1959-1971 
111960 – 1967Inb Räkenskapsbok för Älvsby församlings Minnesfond 
121981 – 1986Häfte Kassabok ang Kyrkliga syföreningarna i Älvsbyn och KorsträskSerien avslutad