Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor

Överluleå kyrkoarkiv

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11830Kopior av ritningar till Överluleå kyrka, upprättade av C. Hellström.
10 blad.
Format 49 x 38 cm.
Kartsamlingen nr 459.
 
21834 – 1836Utdrag av karta i 6 delar över Bodens by med Svartby, Svartbjörsby, Buddby och Wittjärvs urfjällar, författad vid laga skifte av L. H. Lindströms, kopierad 1890 av C. A. Sjöberg.
1 blad.
Format 92 x 59 cm.
Kartsamlingen nr 54a.
 
31834 – 1837Utdrag av karta över Bodens by, författad vid laga skifte av L. H. Lindström, kopierad 1898 av C. A. Sjöberg.
1 blad.
Format 29 x 47 cm.
Kartsamlingen nr 54b.
 
41852Karta över klyvning av hemmanet no. 10 i Boden, upprättad av kommissionslantmätaren P. A. Toll, kopierad 1890 av tf förste lantmätare A. Sjöberg.
Lev. 1/1982.
Format 58,5 x 47,5 cm.
Kartsamlingen nr 1030
 
51878Ritning över kyrkogårdsplan i Boden, upprättad av G. Öquist.
Lev. 1/1982.
Format 20,5 x 35 cm.
Kartsamlingen nr 1031
 
61884Karta över verkställt ägoutbyte i Bodens by, upprättad av vice kommissionslantmätare G. Öquist, kopierad 1903 av förste lantmätare A.
Sjöberg.
Lev. 1/1982.
Format 47 x 31 cm.
Kartsamlingen nr 1032
 
71886Karta över Överluleå sockens nya begravningsplats, upprättad av vice
kommissionslantmätare G. Öquist.
Lev. 1/1982.
Format 36,5 x 66 cm.
Kartsamlingen nr 1033
 
81898Karta över kyrkoherdebostället upprättad av e jägmästare A. Sylvén.
Lev. 1/1 1982.
Format 56 x 41,5 cm.
Kartsamlingen nr 1034
 
91898Karta över komministerbostället, upprättad av e jägmästare A. Sylvén.
Lev. 1/1 1982.
Format 58 x 43 cm.
Kartsamlingen nr 1035
 
101901Karta över Bodens stadsplan. (rullade) 
111902 – 1926Karta över ägobyte mellan hemman i Bodens by 1902; Karta över ägobyte mellan hemman och komministerboställe i Bodens by 1902; Karta över kyrkokläppen med flera områden 1914; Karta över ägobyte mellan komministerboställe 1915; Karta över ett Överluleå församlings komministerboställe tillhörigt skifte i Buddbyträsket 1917-1919; Karta över rågångarna för hemman i Boden 1926. 
121928Karta över hemmans ägor i Boden 1928. (rullade) 
131933Karta över komministerboställe, Boden 1933. 
141935 – 1937karta över komministerboställets ägor i Bodens stad 1935-1937. (rullade) 
151942Karta över Bodens stad 1942. (rullade) 
161944 – 1969Karta över avstyckning från stadsäga, Bodens stad 1944; Karta över stadsäga 1247, odat.; Karta över Bodens stad 1944, 1968; Förslag till stadsplan för Torpgärdan 1968-1969. (rullade) 
171965Karta över Bodens stad 1965. (rullade) 
181968Förslag till stadsplan för Torpgärdan 1968; Karta över Sävastområdet, Odat. (rullade) 
191970Förslag till stadsplan för kyrkkläppen och Björknäsområdet 1970. (rullade) 
201970 – 1995Kartor över Heden, Boden 1970, 1979, 1980; Karta över Svartbjörnsbyn, odat.; Torpgärdans industri område i Bodens kommun 1:5000, odat; Bodens kommun Svartbjörnsbyn rev 79-07; Bodens kommun Trångfors 1:2000 rev 79-08; Förslag till stadsplan vid Trångfors i Bodens kommun 1978; Fastighetsregleringskarta, stadsägor 1986; Detaljplan Boden 48:11 m. fl. kyrkkläppen 1995. 
211972Flygfoto över Boden. (rullade) 
221976Kartor över Boden, Sanden området, Svartbjörnsbyn, Fagernäs och Eriklund, Heden, Trångfors, Torpgärdan och Svartbyn, Svartbyn. (rullade)