Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bensinavdelningens brevkoncept

Länsstyrelsen i Gotlands län, Landskansliets arkiv

Avdelningen benämndes även Bensin- och oljeavdelningen och handlade ransoneringsärenden ang tilldelning av bensin, olja och bilgummi. Avdelningens diarium återfinnes i serie B XI och ankommande handlingar i serie D XIV. Se även serierna E XII b-e.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [R6405]Serien är kapslad. 
11940 – 1950Fr o m 1943 vanligen diarieförda koncept (se serie B XI). 
21948 – 1950Icke diarieförda koncept. År 1950 endast en handling.