bild
Serie

Övriga handlingar angående preliminärskatt

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

Serien har utgallrats med stöd av SFS 1954:115 med en gallringsfrist av 5 år efter uppbördsårets utgång.