Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Kartor och ritningar

Täby kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart och ritningsarkivet.

Kartor och ritningar finns även i andra serier, se noteringar i anmärkningskolumnen.

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11877 – 1930Förslag till varmvattenuppvärmning i Täby folkskola, Olsson & Lindros värmeledningsaffär, 1877 (handlingar, se K IV:1). Karta över lägenheten Kyrkskolan 1899. Kartor över Täby skoltomt och kyrkogård med dräneringsledning 1910, odat. Förslag till inredning av bostäder på kyrkskolans vind, N. R. Pettersson, 1915 (handlinar, se K IV:1). Täby småskola, plan och sektioner, Bertil Magnusson, 1930 (handlingar, se K IV:1). 
21908 – 1990Karta över hemmanslotten 5/8192 mantal i Täby by, C. A. Rydberg, 1908. Stadsägan 484, plan, sektion och fasad, odat (handlingar, se O II:4). Villa i Näsby Centrala Park, plan, sektion och fasad, N. C. Lundberg Byggnads- & ritbyrå, 1938 (handlingar, se O II:4). Karta över Täby 1/2 mtl. Skogberga 3:1, Stiftnämnden, 1962.

Täby gård. Skisser till kors, odat. Sanitära röledningar, 1950. Uppmätningsritning, sektion och fasader, Olof Sandberg Byggnadsingenjör, 1982. Plan för ändringar, planer och fasader, Uno Söderberg Arkitektkontor, 1998.

Gribbylund Alliansgården. Planer, sektioner och fasader, Uno Söderberg Arkitektkontor, 1988-1989. Belysning, värme, tekniska anläggningar, Lars Alm & Co Elkonsultbyrå, 1989, Adeca El, 1990.
 
31910 – 1955Täby kyrkogård. Förslag till dränering för utvidgning av kyrkogården, 1910. Förslag till ny begravningsplats, Nordenskjöld, 1935. Förslag till infartsväg till nya begravningsplatsen, Persson, 1936 (handlingar, se O I a:3). Gravkarta 1937. Gravkarta, planteringsförslag m.m. rörande kvarter VI och urnlunden, Alexander Nilsson, 1949-1950. Ändringsförslag till kvarteren C, E, F, H, K-L, Johansson, odat. System för plattläggning kring urngravar och allmänna gravar, Sven A. Hermelin & Inger Wedborn, 1951. Förslag till begravningsplats, 1955. 
41915 – 1956Täby kyrka. Uppmätning, sektioner, Sven Brandel, 1915. Förslag till restaurering 1928, plan, sektion, detaljer samt el, bygger på Brandels ritningar från 1915. Detaljer bänkgavlar, Brandel, 1929 (handlingar, se O I a:2). Element i kyrkan, odat (handlingar, se O I a:2). Förslag till åskledare på Täby klockstapel, Thörnbladh & Co Elektriska AB, 1932 (handlingar, se O I a:3). Ändringar i sakristian, sektioner och fasad, Leif Almaas Arkitekter Sar, 1956. 
51922 – 1926Förslag till folkskola vid Viggbyholm, planer, sektion, fasader, snickeriförteckningar, André & Stille (handlingar, se K IV:12). 
61924 – 1997Täby prästgård. Vedbod och tvättstuga, plan, sektion och fasader, Pettersson 1924.
Förslag till förändringsarbeten, värme, sanitär anläggning och uthus, Magnusson 1925 (handlingar, se O II:1). Karta över Täby kyrkoherdeboställe, Helge Rudhe 1926. Förslag till garagebyggnad, plan, sektion och fasad, G. L. Thorlin 1938 (handlingar, se O II:1). Plan, sektion och fasad, Malte Håkansson 1956 (handlingar, se O II:5). Plan och sektion, Bo Arkitektkonsult Bo Grefberg Roland Hedenström 1993. Karta över avstyckning från Prästgården 2:1, 1997.
 
71925 – 1929Folkskola i Näsby. Plan, sektion, fasader och snickeriförteckning, 1925. Grundplan för gymnastikhus, 1926. Villa Burr vid Näsby skola, planer, 1929 (handlingar, se K IV:13). 
81941Täby löneboställe, arrendebostaden, planer, fasader, snickerier, detaljer, Malte Håkansson Arkitekt- och Byggnadsbyrå, 1941 (handlingar, se O II:3). 
91954Gravkor vid Täby kyrka, plan, sektioner, fasader, takkonstruktioner, Elmén & Almaas Arkitekter Sar. Situationsplan, stensättningsritning, jordfast bänk, detaljer, Eric Anjou Trädgårdsarkitekt. Situationsplan ytterbelysning, elinstallation i gravkoret, Viggbyholms Elektriska installationsfirma odat. Förslag till utsmyckning, Folke Andersson odat. Golvljusstakar av blankpolerad mässing, H. A. Jakobsson odat (handlingar, se O I a:5). 
101965 – 1995Täby kyrka. Restaurering av kyrkan, alternativ med eller utan läktare, förslag till nytt korfönster, planer, sektioner, port mellan vapenhus och kyrkorum, Carl-Axel Acking 1965-1968 (handlingar, se O I a:4). Förslag till ombyggnad av koret, uppmätningsritningar, Uno Söderberg Arkitektkontor, 1982 (handlingar, se O I a:4). Restaurering av kyrkan, plan, sektioner, ARKSAM & Uno Söderberg Arkitektkontor AB 1993-1994. Belysning, markplan, läktare och vind, Lars Alm & Co Elkonsultbyrå AB 1993-1995. 
111969 – 1970Skeppsmya 3:7, Karlberg Väddö. Dispositionsplaner, längd- och tvärprofiler för tillfartsväg, sektioner 0-8, H. Segeros Naturvårdsbyrå AB. 
121970 – 1991Skeppsmyra 3:7, Karlberg Väddö. Församlingens kursgård, situationsplan, planer, sektioner och fasader för huvudbyggnad och förläggningspaviljonger, K. E. Hjalmarson & E. Strömberg Arkitektkontor AB 1970. Belysning och elvärmeanläggning i paviljongerna, Lönnroths Elkonsult AB 1970. Bygglovsritningar för matsal, kök, förläggningar m.m., Uno Söderberg Arkitektkontor AB, 1989. Relationsritning för matsal, kök, förläggning m.m., luftbehandling, Itecon AB Installationsteknisk rådgivning, 1989-1991. (Handlingar, se O II:7) 
131971 – 1988Tibble församlingsbyggnad/kyrka. Bygglovsritningar, Kjessler & Mannerstråle AB 1971-1976 (handlingar, se O I a:12). Planer, sektioner, fasader, Kjessler & Mannerstråle AB, glaskyrkan Gudrun Steenberg 1971-1973. Elektriska anläggningar, Lönnroths Elkonsult AB 1971. Ombyggnad plan 1-3, Uno Söderberg Arkitektkontor AB 1988. 
141972 – 1989Skeppsmyra 3:7, Karlberg Väddö. Grundförslag för Gula Villan, plan, sektion, fasad, el och VVS, Rolf Notander 1972. Kapell och båtskjul, plan, sektion och fasader, Uno Söderberg Arkitektkontor AB 1989 (handlingar, se O II:7). 
151975 – 1979Näsbyparks kyrka. Perspektiv, planer, sektioner, fasader, Rolf Bergh 1975-1979. Ventilation, planer, Paul Petersson Konstruktionsbyrå AB 1979 (handlingar, se O I a:13). 
161979Näsbyparks kyrka, generalentreprenad ritningar till kontraktet, planer, sektioner, fasader, dörrar, fönster, detaljer, Rolf Berg Arkitektkontor AB, 
171983 – 1984Kyrkogården, längdsektion processionsväg, sektion I-M etapp I, sektion A-H etapp II, detaljer, John Dormling AB Trädgård och markplanering. 
181983 – 1988Kyrkogården, situationsplan, Johan Dormling AB Trädgård och markplanering 1983. Grundkarta över kyrkogården, upprättad på Täby stadsingenjörskontor 1984.

Minneslunden, mark- och ledningsplan, bassäng, pumpbrunn, planterings- och utrustningsplan, detaljer, Jana Zupanc Landskapsarkitekt 1987-1988.
 
191985 – 1986Eviga Ljusets kapell, situationsplan, planer, sektion och fasader, Uno Söderberg Arkitektkontor AB. 
201985 – 1987Täby kyrka bisättningsbyggnad, hus 521 och kallgarage, planer, sektioner och fasader, Uno Söderberg Arkitektkontor AB. 
211993Kvarteret Hymnen nr 2, Ringens förskola. Situationsplan, planer, sektion och fasader, Arksam & Uno Söderberg Arkitektkontor (handlingar, se O II:6). Måttsatta plan, sektion modul 1 och 4, förråd och soprum, Sandsjöfors Modulbyggen AB. 
221998S:t Olofs kyrka, ombyggnad. Etablering och rivning, hissar, fasader, ombyggnad av förråd/vedbod, AB Jacobson & Widmark odat. Förfrågningsunderlag, situationsplan, planer, sektioner och fasader, ARKSAM & Uno Söderberg Arkitektkontor. Relationsritningar, planer och sektioner, HJ-Byggkonsulter AB. Relationsritning, planer VVS, Anders Dahlbeck VVS konsulter AB.