Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Obefintligregister

Alböke kyrkoarkiv

Obefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.

Jämför serie A III.