bild
Serie

Kartor och ritningar ang prästgårdarna

Älvsby kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (32 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1911Tillbyggnadsritning ang Gamla prästgården
J Vikberg
Kvarligger i vol O II:3
 
11935Karta avseende från Karlsdal 1:1 avstyckat område beläget inom Älvsby municip
L Ljunggren
Kartsamlingen HLA 14350
Info/
 
- [K0002]1937Omändringsritningar (3 st) ang uthus vid kyrkoherdebostället i Älvsbyn
osign
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0003]1937Omändringsritningar (7 st) ang komministerbostället i Älvsbyn
Wald Bergstöm
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0004]1938Omändringsritningar (7 st) ang komministerbostället i Älvsbyn
Wald Granlund
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0005]1938Omändringsritningar (7 st) ang komministerbostället i Älvsbyn
Wald Bergstöm
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0006]1945Ritningar (3 st) ang VVS-installationer i Älvsby prästgård
AB H Anderssons Värme
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0007]1945Ritningar (8 st) ang ombyggnad av prästgården i Älvsbyn
Bertil Höök
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0008]1945Ritningsförslag till trädgårdsanläggning vid kyrkoherdebostället i Älvsbyn
Erik Brundell
Kvarligger i vol O II:3
 
- [K0009]1945Ritningar (3 st) ang elinstallation i prästgården i Älvsbyn
Elis Svensson
Kvarligger i vol O II:3
 
21947Karta över kv Kajan, Korpen, Gladan och Prästen i Älvsby municip
Lars Åberg
Kartsamlingen HLA 14356
Info/
 
- [K0010]1955Ritningsförslag (7 blad) till komministerbostad i Vidsel
NAB, Piteå
Kvarligger i vol K III d:3
 
31958Ritningar (7 st) ang pastorsbostaden i Vidsel
NAB
Kartsamlingen HLA 14383
Info/
 
- [K0011]1965Situationsplan ang ombyggnad av kyrkoherdebostaden i Älvsbyn
GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0012]1965Situationsplan (2 st) över kyrkoherdebostaden i Älvsbyn
GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0013]1965Ombyggnadsritningar (2 x 4 st) ang kyrkoherdebostaden i Älvsbyn
GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0014]1965Uppmätningsritningar (5 st) ang kyrkoherdebostaden i Älvsbyn
GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0015]1965Reviderade omändringsritningar
(10 st) för kyrkoherdebostaden i Älvsbyn
GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0016]1965Uppmätningsritningar (2 st) för kyrkoherdebostaden i Älvsbyn
GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0017]1966Detaljritningar (4 st) ang ombyggnad av kyrkoherdebostaden i Älvsbyn
GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
41968Avdrag av karta över del av fastighet Karlsdal 1:1 m fl
Byggnadskontoret/ K-I Holmgren
Kartsamlingen HLA 14362
Info/
 
- [K0018]1968Ritning ang ombyggnad av kyrkoherdebostaden i Älvsbyn, bottenplan GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0019]1969Ritning ang asfalteringsplan vid kyrkoherdebostället i Älvsbyn
ÖW
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0020]1971Situationsplan över kyrkoherdebostaden i Älvsbyn
GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0021]1971Relationsritningar (9 st) ang kyrkoherdebostaden i Älvsbyn
GAR
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0022]1977Situationsplan över Sävdal 1:92 Vidsel GAR Byggkonsult
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0023]1977Omändringsritningar (7 st) ang energiförbättrande åtgärder å Sävdal 1:92, Vidsel
GAR Byggkonsult
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0024]1977Konstruktionsritning ang energiförbättrande åtgärder - grund, väggar och snedtak å Sävdal 1:92 Vidsel
GAR Byggkonsult
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0025]1979Reviderad situationsplan för Sävdal 1:92 Vidsel
GAR Byggkonsult
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0026]1979Reviderad konstruktionsritning ang energiförbättrande åtgärder - grund, väggar och snedtak - å Sävdal 1:92, Vidsel
GAR Byggkonsult
Kvarligger i vol O II:6
 
- [K0027]odatRitning för omändring av uthus hörande till kyrkoherdebostället i Älvsbyn
osign
Kvarligger i vol K II b:1
 
- [K0028]odatUppmätningsritning för uthus hörande till kyrkoherdebostället i Älvsbyn
osign
Kvarligger i vol K II b:1