Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Ritningar

Blackstads kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (16 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01:001Pastorsboställe i Blackstad, uthusOdat.3 blad och 2 blåkopior. 
02:001Pastorsboställe i Blackstad, planer, fasader, sektion192013 blad inklusive kopior. 
03:001Prästgården Rörsberg, planer, sektion19394 blad. 
04:001Blackstad Prästgård, plan av badrum, skåpinredning, detaljer skåpinredning och badrum19424 blad. 
05:001Blackstad Prästgård, detaljer yttertrappa19485 blad. 
06:001Blackstad kyrka, plan, fasader, sektioner, bänkinredning19484 blad. Förslag 1955. 
07:001Förslag till gravkapell vid Blackstad kyrka, situationsplan-fasad, fasader, sektioner, plan19504 blad och 4 kopior. 
08:001Förslag till gravkapell vid Blackstad kyrka, katafalk, altare-fönsterbänk, takryttare, snickerier mm19519 blad. Med arbetsbeskrivning. 
09:001Blackstad Prästgård, värme-sanitär installation, plan-sektion19522 blad. Med beskrivning. 
10:001Blackstad kyrka, inredning, sakristia, knäfall, plan, bänkinredning, trappa19558 blad. 
10:002Blackstad kyrka, belysning, golvkanaler, elvärme-mätarcentral mm19555 blad, varav 1 blad ändrad 1956. 
11:001Belysningsarmatur under läktarens tak, lampett19572 blad. Det står inte på ritningarna att det är Blackstad kyrka. 
12:001Blackstad kyrka, fasader, yttre renovering, plan, detaljer trappa, kopparplåtsdetaljer,19606 blad. Med ritningsförteckning. 
13:001Ombyggnad av gamla kyrkskolan till församlingshem, bottenplan, sektioner, köksuppställning, elanläggning mm19658 blad. 
14:001Blackstad församlingshem, långsidor, gavlar19662 blad. 
15:001Blackstads kyrka17865 blad. 1 original, 4 kopior. (1783-1792)