Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Brevdiarier

Fackskolan för huslig ekonomi

Brevdiarier med uppgifter om ingående och utgående post, personförhållanden, besök samt annonsering, diverse. Vilka uppgifter som finns varierar diarierna emellan.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11918 – 1936januari 1918 - december 1936. 
21937 – 1955januari 1937 - maj 1955. 
31955 – 19651 juni 1955 - 30 juni 1965. Häri även ett brevdiarium för Kgl. Skolöverstyrelsen och Kgl. Ecklesiastikdepartementet 1/7 1958-30/6 1961.