bild
Serie

Taxeringsavdelningens skrivelser

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser till taxerings- avdelningen från myndigheter och enskilda inkomna skrivelser, så kallade månadshandlingar. Före år 1942 samt år 1943, se serie D III a. Efter år 1952 fortsätter serien i Taxeringssektionens arkiv. Serien i arkivkartong. Vol. 1-19 lev. 76/1984.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11942Januari-december 
21942Protokollsakter, mottagnings- och delgivningsbevis. 
31944Januari-december 
41944Förmögenhetslängd, utslag i taxeringsmål från kammarrätten respektive regeringsrätten, del- givnings- och mottagningsbevis. 
51945Januari-maj 
61945Juni 
71945Juli-december 
81945Delgivnings- och mottagnings- bevis. 
91946Januari-maj 
101946Juni-september 
111946Oktober-december 
121946Delgivnings- och mottagnings- bevis. 
131947Januari-juni 
141947Juli-december 
151948 
161949 
171950 
181951 
191952