Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Församlingsböcker (inbunden serie)

Kristianstads stadsförsamlings (Heliga Trefaldighets) kyrkoarkiv

Serien inbunden.

 Volymer (170 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895 – 1904Volym I. Uppslag 1-400. Nr 1-69. Med förteckningar över dövstumma och blinda. 
21895 – 1904Volym II. Uppslag 401-800. Nr 70-128. 
31895 – 1904Volym III. Uppslag 801-1200. Nr 133-204. 
41895 – 1904Volym IV. Uppslag 1201-1600. Nr 205-256. 
51895 – 1904Volym V. Uppslag 1601-2000. Nr 257-316, Beckhovet, Skånska Yllefabriken, Johanneshem (Konservfabriken), Udden, Helgenäs, Karlshem, Folkenäs, Badhuset, Järnvägsstationen, Mejeriet, Barbacka, nr 310, Kronevik, Utanverket, Skjutsstallen, Vaktstugan, Epidemisjukhuset, Barnhemmet för flickor, Norra Kasernen, Norra Folkskolan, J. H. Dahls flickskola, Gasverket, Cellfängelset, Lasarettet, Skjutbanan, Laboratorium, Tvättinrättningen, nr 306-307. 
61895 – 1904Volym VI. Uppslag 2001-2400. Ängslotten 1-152. 
71895 – 1904Volym VII. Uppslag 2401-2800. Ängslotten 162-245. Immelbanans stationshus, Näsbyholm 1-20, Näsbyholms villa. Nya stadsplanen: nr 144, 127-128 Verlinska stiftelsen, samt på församlingen skrivna (A-Ö) och förteckningar över främmande trosbekännare, utländska undersåtar och kriminalregister (Frejdbok). 
81895 – 1904Volym VIII. Uppslag 2801-3200. Epidemisjukhuset, Gas- och elektricitetsverket, Nya stadsplanen: nr 131-133, 137-138, 143-144, 151, 96, 98, 94, 135, 142, 136, 149, 104, 92 och Östra folkskolan. 
91903 – 1911Volym I. Uppslag 1-400. Nr 1-69 med förteckningar över sinnessjuka, idioter, dövstumma, blinda och barnhemsbarn. 
101903 – 1911Volym II. Uppslag 401-800. Nr 70-128. 
111903 – 1911Volym III. Uppslag 801-1200. Nr 133-204. 
121903 – 1911Volym IV. Uppslag 1201-1600. Nr 205-256. 
131903 – 1911Volym V. Uppslag 1601-2000. Nr 257-342, Barbacka, Vattenverket, Järnvägsstationen, Varmbadhuset, Tvättinrättningen, Tivoli-restauranten, Brandstationen, Skånska Yllefabriken, Folkenäs, Karlshem, Konservfabriken (Johanneshem), Kartongfabriken, Helgenäs, Udden, Gas- och elektricitetsverket och Sydsvenska Petroleum AB. 
141903 – 1911Volym VI. Uppslag 2001-2400. Norra Kasernen, J. H. Dahls flickskola, Nya Kasernen, Norra folkskolan, Utanverket, Barnhemmet för flickor, Skjutsstallet, Kronevik, Skjutpaviljongen å Näsby fält, Vaktstugan, Immelnjärnvägens stationshus, Isternäslotten Mariedal, Mariedal, Ängslotten 7-245, Näsbyholm 1-20 och Näsbyholms villa. 
151903 – 1911Volym VII. Uppslag 2401-2800. Epidemisjukhuset, Laboratiorium, Östermalm kv X-XVIII (med Cellfängelset, Ålderdomshem, Lasarettet och Werlinska stiftelsen). 
161903 – 1911Volym VIII. Uppslag 2801-3200. Östermalm kv XX-XXI, Egnahemslotterna samt på församlingen skrivna (A-Ö). Med förteckningar över sinnessjuka, idioter, främmande trosbekännare, utländska undersåtar och kriminalregister (Frejdbok). 
171911 – 1928Volym I. Uppslag 1-300. Nr 1-42 (Kv. Fotangeln, Karteschen, Fältmarskalken, Erik Dahlberg, Karl X, General Ulfeldt, Allön, Frimuraren, Kristian IV). Med förteckningar över sinnessjuka, idioter, dövstumma, blinda och utackorderade barnhemsbarn. 
181911 – 1928Volym II. Uppslag 301-600. Nr 43-86 (Kv Kristian IV, Hovrätten, Jörgen Kristoffersen, Hans Kock) 
191911 – 1928Volym III. Uppslag 601-900. Nr 84-124 (Kv. Hans Kock, Hovrätten, Snapphanen, Frimuraren, General Ulfeldt) 
201911 – 1928Volym IV. Uppslag 901-1200. Nr 125-187 (Kv. Stenbock, Erik Dahlberg, Spanska Ryttaren, Fotangeln, Helig Geist, Granaten, Artilleristen, Kommendanten, Mårten Persson, Otto Marsvin). 
211911 – 1928Volym V. Uppslag 1201-1500.Nr 188-221 (Kv. Otto Marsvin, Kristian IV, Hertig Karl, David Nyborg, Rasmus Clausen). 
221911 – 1928Volym VI. Uppslag 1501-1800 B. Nr 222-261 (Kv. Jepp Buck, Mats Lavesson, Länkakulan, Åland, Finland, Axel Lillie) 
231911 – 1928Volym VII. Uppslag 1801-2100 L. Nr 262-316 (Kv. Axel Lillie, Vapenbrodern, Sappören, Pontonen, Neuman, Fyrverkaren, Riksens Ständer, Garvaren, Göken, Båten), Skånska Yllefabriken, Gas- och elektricitetsverket, Sydsvenska Petroleum AB, Hammarsjö Björkhem, Lugnet. 
241911 – 1928Volym VIII. Uppslag 2101-2400. Nr 328-342 (Kv. Tuppen, Storken, Fiskaren, Löjan), Folkenäs, Karlhem, Helgenäs, Ramfabriken Beckhovet, Udden, Kartongfabriken, Konservfabriken (Johanneshem), Beckhovet, Teaterrestaurangen, Tvättinrättningen, Järnvägsstationen, Vattenverket, Brandstationen, Norra och Nya Kasernen, Norra folkskolan, J. H. Dahls flickskola, Utanverket, Barnhemmet för flickor, Skjutsstallet, Kronovik, Mariedal (Isternäslotten), Tullkammaren, Vaktstugan, Skjutpaviljongen, Straffängelset, Ängslotten 7-142. 
251911 – 1928Volym IX. Uppslag 2401-2700. Ängslotten 152-245, Näsbyholm 1-20, Näsbyholms Villa, Östermalm 78-95 (Ålderdomshem, Kv Japan, Östern, Uttern, Hunden). 
261911 – 1928Volym X. Uppslag 2701-3000. Östermalm 96-119 (Kv. Hunden, Katten), Östermalm 120 (Lasarettet, Upptagningsanstalten, Epidemisjukhuset, Laboratoriet), Östermalm 121-125 (Kv. Lugnet). 
271911 – 1928Volym XI. Uppslag 3001-3300. Östermalm 126-156 (Kv. Lugnet, Stormen, Vasen, Åsen), Skäran. 
281914 – 1928Volym XII. Uppslag 3301-3600. Egna hem kv I-XII. Med fastighetsförteckning och karta. 
291914 – 1938Volym XIII. Uppslag 3601-3900. Kungliga Norra Skånska Infanteri Regemente. Uppställt efter yrkestitel/militär grad. 
301912 – 1928Volym XIV. Uppslag 3901-4200. Näsby 1-16. Samt med från fattiggården överförda, efter byn och ur boken över obefintliga. 
311916 – 1951Volym XV. Uppslag 4201-4405. Förteckningar över dövstumma, på församlingen skrivna, främmande trosbekännare, utländska undersåtar, omyndigförklarade och kriminalregister (Frejdbok). 
321918 – 1928Volym XVI. Uppslag 4407-4600. Lasarettet, Upptagningsanstalten, Landstingets epidemisjukhus, Ängsgården, Småstugorna, Gamla Epidemisjukhuset, nr 246 (Kv. Härbärget), Utanverket. Egna Hem: Kv. Reformatorn, Kättaren, Munken. 
331928 – 1938Volym I. Uppslag 1-300. Kvarter I-IX: Kv. Löjan, Ålen, Kvarnen, Fiskaren, Kristianstad-Hässleholms järnväg (Järnvägsstationen, Kronovik, Mariedal och Tullkammaren), Isternäset (Kv. Banvaktstugan, Skjutpaviljongen), Hertig Karl, Jörgen Kristoffersen, Hovrätten. Med förteckning över dövstumma. 
341928 – 1938Volym II. Uppslag 301-600. Kv IX-XI: Kv. Hovrätten, Hans Kock, David Nyborg. 
351928 – 1938Volym III. Uppslag 601-900 O. Kv XII: Rasmus Clausen, Brandstationen, Norra Kasernen, Östra Kasernen, Norra folkskolan, J.H. Dahls flickskola, Barnhemmet för flickor, Skjutsstallet, Skjutsinrättningen, Norra Bangården, Utanverket (Kv. Kurtinen, Fläschen, Tenaljen), Utfarten, Triangeln. NäsbyholmI-V, Näsby I-V: Fältet, Norringen, Staren, Vipan, Rapphönan, Morkullan. 
361928 – 1938Volym IV. Uppslag 901-1200. Näsby: Näsbytorp, Olinedal, Tvede fält, Rödingen, Vägkorset, Skolgärdet, Fröknegården, Näsby Vång, Bränningen, Rödaled, Tranan, Kyrkogården, Kulltorp, Kanalbrinken, Lertaget, Grönalund, Kanalbrinken. 
371928 – 1938Volym V. Uppslag 1201-1500. Kv XIII-XVI: Kristian IV, Posthuset, Riksbanken, Tyggården, Otto Marsvin, Mårten Persson, Allön 1. 
381928 – 1938Volym VI. Uppslag 1501-1800. Kv. XVI-XIX: Allön 2-14, Frimuraren, General Ulfeldt, Snapphanen 1-5. 
391928 – 1938Volym VII. Uppslag 1801-2100. Kv XIX-XXII: Snapphanen 6-16, Jepp Buck, Kommendanten, Karl X 1-2. 
401928 – 1938Volym VIII. Uppslag 2101-2400. Kv. Stenbock, Mats Lavesson, Artilleristen, Fältmarskalken, Erik Dahlberg, Spanska Ryttaren, Länkekulan, Granaten, Karteschen, Fotangeln 1-3. 
411928 – 1938Volym IX. Uppslag 2401-2700. Kv. Fotangeln 4, Hellig Geist, Härbärget, Residentet, Högre Allmänna Läroverket, Södra Kasern, Smedjan, Riksens Ständer, Södra Folkskolan, Åland, Finland, Flickskolan, Axel Lillie, Vapenbrodern, Skottenborg, C.J.F Ljunggren, Sappören. 
421928 – 1938Volym X. Uppslag 2701-3011/X. Kv. Fyrverkaren, Potonen, Neuman, Teaterrestaurangen, Båten, Skånska Yllefabriken, Garvaren, Tuppen, Storken, Södra Bangården, Göken, Fjäderhammaren, Gas- och Elektricitetsverket, Gasverket, Tennishallen, Idrottsplatsen, Sydsvenska Petroleum AB (Vindspelet 4). 
431928 – 1938Volym XI. Uppslag 3001-3327/XI. Folkenäs, Karlshem, Helgenäs, Udden, Beckhovet (Ramfabriken, Skjortfabriken, Konservfabriken Johanneshem), Karlshem, Lugnet, Björkhem, Hammarsjögård, Pynten, Vasen, Åsen, Skäran, Harven. 
441928 – 1938Volym XII. Uppslag 3301-3600. Japan, Uttern, Hunden. 
451928 – 1938Volym XIII. Uppslag 3601-3901/XIII. Östra Folkskolan, Lugnet, Stormen, Straffängelset, Domaren. 
461928 – 1938Volym XIV. Uppslag 3901-4200. Karta över Kristianstads Egna hem. Ängslotten: Gevaldigern, Fången, Bojan, Domaren, Östra Ängar. Hörnedal, Bilan. Egna hem I-VI: Violen, Rosen, Björken, Resedan, Konvaljen, Tisteln, Boken. 
471928 – 1938Volym XV. Uppslag 4201-4500. Egna hem VII-XIII: Gullvivan, Vårlöken, Sippan, Prästkragen, Blåklinten, Granen, Tallen. 
481930 – 1938Volym XVI. Uppslag 4501-4800. Länslasarettet (Östermalm 120), Kristianstads vårdhem, Upptagningsanstalten, (Landstings) Vårdhemmet, Ängsgården, Kristianstads sjukhem (tcb-avdelningen, Gamla epidemisjukhuset), Småstugorna, Katten. 
491930 – 1938Volym XVII. Uppslag 4801-5100. Kungliga Wendes artilleriregemente. 
501930 – 1938Volym XVIII. Uppslag 5101-5400. Reformatorn, Kättaren, Munken, Nunnan. 
511930 – 1938Volym XIX. Uppslag 5401-5700. Vasen, Korea, Formosa, Galonen. 
521936 – 1938Volym XX. Uppslag 5701-6000. Atleten, Bågskytten, Brottaren, Draken, Fotbollen, Plogen, Tvillingen, Vattumannen, Väduren, Vindspelet, Nebulosan. 
531938 – 1950Volym I. Uppslag 1-300A. Abborren - Bilan. 
541938 – 1951Volym II. Uppslag 301-600J. Björkhem - Draken, Diakonissan. 
551938 – 1950Volym III. Uppslag 601-900B. Epidemisjukhuset - Fången, Fakiren. 
561938 – 1950Volym IV. Uppslag 901-1200. Fältmarskalken - Göken, Gunghästen. 
571938 – 1950Volym V. Uppslag 1201-1500. Göken 2 - Hans Kock. 
581938 – 1951Volym VI. Uppslag 1501-1800. Harven - Hovrätten 8. 
591938 – 1950Volym VII. Uppslag 1801-2100. Hovrätten 9 - Hunden 9. 
601938 – 1950Volym VIII. Uppslag 2101-2400. Hunden 10 - Jultomten. 
611938 – 1950Volym IX. Uppslag 2401-2700. J.H. Dahls skola - Kometen, Koltrasten, Klarinetten. 
621938 – 1950Volym X. Uppslag 2701-3000. Kommendanten - Kvarnen, Kornetten, Klarinetten. 
631938 – 1950Volym XI. Uppslag 3001-3300K. Kättaren - Länkakulan, Länslasarettet. Med alfabetisk förteckning över lasarettspersonal med hänvisning till uppslag. 
641938 – 1950Volym XII. Uppslag 3301-3600J. Länsresidentet - Nebulosan. 
651938 – 1950Volym XIII. Uppslag 3601-3900G. Neuman - Rasmus Clausen, Näktergalen. 
661938 – 1951Volym XIV. Uppslag 3901-4200. Reformatorn - Spanska Ryttaren. 
671938 – 1951Volym XV. Uppslag 4201-4500. Stenbock - Tuppen, Trumpeten. 
681938 – 1951Volym XVI. Uppslag 4501-4800. Tvillingen - Väduren. 
691938 – 1951Volym XVII. Uppslag 4801-5100. Yllefabriken - Östra Kasern. Med förteckning över personal på Ängsgården yrkesvis. 
701938 – 1951Volym XVIII. Uppslag 5101-5400. Stadsäga 412-505. 
711938 – 1951Volym XIX. Uppslag 5401-5700. Stadsäga 506-539, 621-644, 704. 
721938 – 1951Volym XX. Uppslag 5701-6000. Stadsäga 1-273, 289-292. 
731938 – 1951Volym XXI. Uppslag 6001-6300. Stadsäga 295-398, 722. 
741938 – 1951Volym XXII. Uppslag 6301-6600A. Stadsäga 400-410, 556-570, 610-616, 647-650, 702, 705. 
751938 – 1951Volym XXIII. Uppslag 6601-6900. Stadsäga 561 m. fl: Kungliga Wendes artilleriregemente. 
761938 – 1951Volym XXIV. Uppslag 6901-7200. Stadsäga 125 m. fl: Kungliga Norra Skånska Infanteri Regemente. Alfabetiskt register från och med 1945. 
771938 – 1951Volym XXV. Uppslag 7201-7500. Stadsäga 97, 706, 722, 736. 
781938 – 1950Volym XXVI. Uppslag 7501-7800. Blekedammen 5-7, Fagotten II, Falkonetten 2-13, 18, Fakiren I-III, Floretten I-III, Geishan 1, Kina 1, Lyckans Höjd 1. 
791938 – 1950Volym XXVII. Uppslag 7801-8100. Madigan 1-6, Markören 1-14, Mullvaden 1-7, Musketören I-III, Skottbacken 1, Minerva 2-6. 
801950 – 1962Volym 1. Uppslag 1-300. Löjan 2 (tidigare Abborren 1), Abborren, Allön, Artilleristen, Atleten. 
811950 – 1962Volym 2. Uppslag 301-600. Atleten, Axel Lillie, Bajonetten, Bilan, Blekedammen. 
821950 – 1962Volym 3. Uppslag 601-900. Blekedammen, Bofinken, Bojan, Brandstationen, Brottaren. 
831950 – 1962Volym 4. Uppslag 901-1200. Bågskytten, Båten, Båthamnen, C.J.F. Ljunggren, David Nyborg, Diakonissan. 
841950 – 1962Volym 5. Uppslag 1201-1500. Domaren, Draken, Erik Dahlberg, Fagotten, Fakiren. 
851950 – 1962Volym 6. Uppslag 1501-1800. Falkonetten, Finland, Fjäderhammaren, Flickskolan, Floretten, Fläschen, Valthornet (tidigare Folkskolan), Formosa 
861950 – 1962Volym 7. Uppslag 1801-2100. Fotangeln, Fotbollen, Frimuraren, Fyrverkaren, Fången, Fältmarskalken, Fängelset. 
871950 – 1962Volym 8. Uppslag 2101-2400. Galonen, Garvaren, Gasverket, Geishan, General Ulfeldt, Gesällen. 
881950 – 1962Volym 9. Uppslag 2401-2700. Gevaldigern, Granaten, Gunghästen, Göken, Gästgivaren. 
891950 – 1962Volym 10.Uppslag 2701-3000. Hans Kock, Harven. 
901950 – 1962Volym 11. Uppslag 3001-3300. Harven, Helgenäs, Hellig Geist, Hertig Karl, Hovrätten. 
911950 – 1962Volym 12. Uppslag 3301-3600. Hovrätten, Hunden, Hovmästaren, Hökaren. 
921950 – 1962Volym 13. Uppslag 3601-3900. Japan, Jepp Buck, Jultomten, Jörgen Kristoffersen, Karl X, Yllefabriken (tidigare Karlshem). 
931950 – 1962Volym 14. Uppslag 3901-4200. Karteschen, Katten. 
941950 – 1962Volym 15. Uppslag 4201-4500. Kina, Klarinetten, Yllefabriken 11-18, Kometen, Kommendanten, Konservfabriken, Korea. 
951950 – 1962Volym 16. Uppslag 4501-4800. Korea, Kornetten, Kristian IV, Kurtinen, Kvarnen, Kättaren, Lasarettet (alfabetisk ordning efter efternamn). 
961950 – 1963Volym 17. Uppslag 4801-5100. Lasarettet (läkare, sysslomän, vaktmästare och maskinister), Litteratören, Lugnet, Lasarettet 3, Lyckans Höjd (stg 556) 
971950 – 1963Volym 18. Uppslag 5101-5400. Lynetten, Länkakulan, Löparen, Löjan 2, Madigan, Magistern, Malacka. 
981950 – 1963Volym 19. Uppslag 5401-5700. Mandarinen, Mandolinen, Manilla, Markören, Mats Lavesen, Melonen. 
991950 – 1963Volym 20. Uppslag 5701-6000. Mikado, Minareten, Minerva, Mullvaden. 
1001950 – 1963Volym 21. Uppslag 6001-6300. Mullvaden, Munken, Murgrönan, Musketören. 
1011950 – 1963Volym 22. Uppslag 6301-6600. Musketören, Munskänken, Mårten Persson, Mästaren. 
1021950 – 1963Volym 23. Uppslag 6601-6900. Nebulosan, Neuman, Nunnan, Näktergalen, Orren. 
1031950 – 1963Volym 24. Uppslag 6901-7200. Otto Marsvin, Pensionären, Plogen, Pontonen. 
1041950 – 1963Volym 25. Uppslag 7201-7500. Pontonen, Rasmus Clausen, Reformatorn, Riksens Ständer, Sappören, Sadelmakaren. 
1051950 – 1963Volym 26. Uppslag 7501-7800. Lyckans Höjd (tidigare Skattebacken), Skäran, Snapphanen, Soluret, Spanska Ryttaren, Stafre, Stenbock, Staren. 
1061950 – 1963Volym 27. Uppslag 7801-8100. Storken, Stormen, Tenaljen, Taktäckaren. 
1071950 – 1963Volym 28. Uppslag 8101-8400. Trumpeten, Tuppen, Tvillingen, Tyggården, Urmakaren. 
1081950 – 1963Volym 29. Uppslag 8401-8700. Uttern, Valthornet, Vapenbrodern, Vasen. 
1091950 – 1963Volym 30. Uppslag 8701-9000. Vasen, Vattumannen, Vindspelet, Väduren, Yllefabriken, Åland, Vedhuggaren. 
1101950 – 1963Volym 31. Uppslag 9001-9300. Ålen, Åsen, Källarmästaren, Konstförvanten, Skolmästaren, Bodbetjänten, Bokhållaren, Sättaren, Östra Kasern. 
1111950 – 1963Volym 32. Uppslag 9301-9600. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 1-96, Rapphönan. 
1121950 – 1963Volym 33.Uppslag 9601-9900 V. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 97-120, Gåsen, Anden, Axel Gyllenlood. 
1131950 – 1963Volym 34. Uppslag 9901-10200. Norra Skånska Infanteri Regemente (Stg 125 m. fl.) Yrkesvis: Officerare, Underofficerare, Underbefäl och manskap (A-Ö), Övrig personal. 
1141950 – 1963Volym 35. Uppslag 10201-10500. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 127-319, Vipan, Tjädern, Rapphönan, Fasanen, Orren, Ängvaktaren, Taktäckaren. 
1151950 – 1963Volym 36. Uppslag 10501-10800. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 320-361, Skomakaren, Snörmakaren, Konstförvanten, Bodbetjänten, Sättaren, Sadelmakaren, Gördelmakaren, Mästaren, Gesällen, Traktören, Kocken, Hovmästaren, Gästgivaren. 
1161950 – 1963Volym 37. Uppslag 10801-11100. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 393-448, Plommonet, Eken, Aspen, Alen, Vårlöken, Markören, Prästkragen, Blåklinten, Granen. 
1171950 – 1963Volym 38. Uppslag 11101-11400. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 449-541, Granen, Tallen, Rönnen, Konvaljen, Vallmon, Resedan, Violen, Rosen, Björken. Ängsgården (Stg 541 m. fl.). 
1181950 – 1963Volym 39. Uppslag 11401-11700. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 544-702, Epidemisjukhuset (stg 544 m.fl.), Blåklinten, Rönnen, Gullvivan, Markören, Fatmakaren, Fasanen, Sothönan. Kungliga Wendes Artilleriregemente (stg 561 m. fl.): yrkesvis. 
1191950 – 1963Volym 40. Uppslag 11701-12000. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 702-706, Sothönan, Beckasinen, Morkullan, Eken, Boken, Almen, Aspen, Orren. 
1201950 – 1963Volym 41. Uppslag 12001-12300 AK. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 722-801, Boken, Lyckans Höjd, Vakthornet. 
1211950 – 1963Volym 42. Uppslag 12301-12600. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 752-753, Lyckans Höjd, Svanen. 
1221950 – 1963Volym 43. Uppslag 12601-12900. Hästen, Klockgjutaren, Lammet (stg 408), Oxen, Kalven. 
1231950 – 1963Volym 44. Uppslag 12901-13200. Geten. 
1241962 – 1973Volym 1. Uppslag 1-300. Abborren, Alen, Almen, Allön, Anden, Artilleristen, Aspen. 
1251962 – 1973Volym 2. Uppslag 301-600. Atleten, Axel Gyllenlood, Axel Lillie, Axel Olin. 
1261962 – 1973Volym 3. Uppslag 601-900. Bajonetten, Beckasinen, Bergsprängaren, Bilan, Björken, Björkhem, Blekedammen, Blåklinten, Bodbetjänten, Bofinken, Bojan, Bensvarvaren, Bildhuggaren. 
1271962 – 1973Volym 4. Uppslag 901-1200 C. Boken, Bokhållaren, Brandvakten, Brandstationen, Brottaren, Bågskytten, Båten, Båthamnen, C.J.F. Ljunggren, David Nyborg, Borstbindaren. 
1281962 – 1973Volym 5. Uppslag 1201-1500. Diakonissan, Domaren, Draken, Eken, Erik Dahlberg, Fagotten, Fakiren, Falkonetten, Fasanen, Fatmakaren, Finland, Fiskaren, Fjäderhammaren, Fanjunkaren. 
1291962 – 1973Volym 6. Uppslag 1501-1800. Floretten, Fläschen, Formosan, Fotangeln, Folbollen, Frimuraren, Fyrverkaren, Fången, Fältmarskalken, Fängelset. 
1301962 – 1973Volym 7. Uppslag 1801-2100. Galonen, Garvaren, Gasverket, Geishan, General Ulfeldt, Gesällen, Geten. 
1311962 – 1973Volym 8. Uppslag 2101-2400. Geten. 
1321962 – 1973Volym 9. Uppslag 2401-2700. Gevaldigern, Granaten, Granen, Gullvivan, Gunghästen, Gåsen, Gästen, Gästgivaren, Göken, Gördelmakaren. 
1331962 – 1973Volym 10. Uppslag 2701-3000 C. Hans Kock, Harven, Helgenäs, Hellig Geist, Hertig Karl, Hovmästaren. 
1341962 – 1973Volym 11. Uppslag 3001-3300. Hovrätten, Hunden. 
1351962 – 1973Volym 12. Uppslag 3301-3600. Hästen, Hökaren, Japan, Jepp Buck, Johan Hoffmeister. 
1361962 – 1973Volym 13. Uppslag 3601-3900. Jultomten, Jörgen Kristoffersen, Kalven, Karl X, Kallskänkan, Karteschen, Katten. 
1371962 – 1973Volym 14. Uppslag 3901-4200. Kina, Klarinetten, Klockgjutaren, Kocken, Kometen, Kommendanten, Stadsäga 619, Konservfabriken, Konstförvanten, Konvaljen, Korea. 
1381962 – 1973Volym 15. Uppslag 4201-4500. Kornetten, Kristian IV, Kurtinen, Kvarnen, Källarmästaren, Kättaren, Köksmästaren, Krogen, Lammet, Stadsäga 408. 
1391962 – 1973Volym 16. Uppslag 4501-4800. Lasarettet: Läkare, Sjukhusintendent, Vaktmästare och maskinister, Sjukvårdspersonal (A-Ö). Lasarettet 3, Linvävaren, Litteratören, Lugnet. 
1401962 – 1973Volym 17. Uppslag 4801-5100. Lyckan Höjd. 
1411962 – 1973Volym 18. Uppslag 5101-5400. Länkakulan, Löjan, Löparen, Madigan, Malacka, Mandarinen, Mandolinen. 
1421962 – 1973Volym 19. Uppslag 5401-5700. Manilla, Markören, Mats Lavesen, Melonen, Mikado, Minareten, Minerva, Morkullan. 
1431962 – 1973Volym 20. Uppslag 5701-6000. Mullvaden, Munken, Munskänken, Murgrönan, Musketören. 
1441962 – 1973Volym 21. Uppslag 6001-6300. Mårten Perhsson, Mästaren, Nebulosan, Neuman, Nunnan, Näktergalen. 
1451962 – 1973Volym 22. Uppslag 6301-6600. Orren, Otto Marsvin, Oxen. 
1461962 – 1973Volym 23. Uppslag 6601-6900. Pensionären, Plogen, Plommonet, Pontonen, Prästkragen, Päronet. 
1471962 – 1973Volym 24. Uppslag 6901-7200. Rapphönan, Rasmus Clausen, Reformatorn, Resedan, Riksens Ständer, Rosen, Rustmästaren, Rönnen. 
1481962 – 1973Volym 25. Uppslag 7201-7500. Sadelmakaren, Sappören, Sergeanten, Servitören, Skolmästaren, Skomakaren, Skäran, Snapphanen, Snörmakaren, Soluret, Sothönan. 
1491962 – 1973Volym 26. Uppslag 7501-7800. Spanska Ryttaren, Safvre, Staren, Stenbock, Storken, Stormen. 
1501962 – 1973Volym 27. Uppslag 7801-8100. Svanen, Sättaren, Taktäckaren, Tallen, Tenaljen, Tjädern, Traktören, Trumpeten. 
1511962 – 1973Volym 28. Uppslag 8101-8400. Trädgårdsmästaren, Trädgårdssångaren, Tuppen, Tvillingen, Tyggården, Urmakaren, Uttern, Vallmon, Valthornen. 
1521962 – 1973Volym 29. Uppslag 8401-8700. Valthornet, Vapenbrodern, Vasen, Vattumannen, Vedhuggaren, Vindspelet, Vinstugan, Violen, Vargen. 
1531962 – 1973Volym 30. Uppslag 8701-9000. Vipan, Vårlöken, Värdshuset, Yllefabriken. 
1541962 – 1973Volym 31. Uppslag 9001-9300. Åland, Ålen, Åsen, Ängvaktaren, Östra Kasern. 
1551962 – 1973Volym 32. Uppslag 9301-9600. Stadsäga 1-54, 75-96. 
1561962 – 1973Volym 33. Uppslag 9601-9900. Stadsäga 97-120, 5015. 
1571962 – 1973Volym 34. Uppslag 9901-10200. Norra Skånska Infanteri Regemente (Stg 125 m. fl.) Yrkesvis: Officerare, Underofficerare och underbefäl med familjer (Sergeantstaden), Ogifta underbefäl och manskap (A-Ö), Övrig personal. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 72, 172-335, Vipan, Tjädern, Rapphönan, Orren, Mölledrängen, Byggmästaren, Borstbindaren, Brandvakten, Ängvaktaren, Skomakaren, Snörmakaren, Konstförvanten, Stg 5005, Sadelmakaren, Bodbetjänten. 
1581962 – 1973Volym 35. Uppslag 10201-10500. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 340-560. Kocken, Kyparen, Gratia Dei, Päronet, Plommonet, Markören, Prästkragen, Blåklinten, Tallen, Rönnen, Vallmon, Resedan, Violen, Rosen, Björken, Stg 5018 (Ängsgården), Stg 544 m.fl. (Epidemisjukhuset). 
1591962 – 1973Volym 36. Uppslag 10501-10800. Vissa stadsägor har bytt namn till de kvartersnamn som står i anmärkningen. Stadsäga 561-990, 5003-5024. Kungliga Wendes Artilleriregemente (yrkesvis) (Stg 561 m.fl.), Blåklinten, Gullvivan, Brandvakten, Borstbindaren, Fatmakaren, Byggmästaren, Päronen, Aspen. 
1601962 – 1973Volym 37. Uppslag 10801-11100. Fröknegården, Puman, Lejonet, Leoparden, Lokatten, Tigern, Björnen, Järven, Trädgårdsmästaren. 
1611962 – 1973Volym 38. Uppslag 11101-11400. Rullebören. 
1621962 – 1973Volym 39. Uppslag 11401-11700. Hötjugan. 
1631962 – 1973Volym 40. Uppslag 11701-12000. Hackan. 
1641962 – 1973Volym 41. Uppslag 12001-12300. Slagan. 
1651962 – 1973Volym 42. Uppslag 12301-12600. Finland, Elefanten, Giraffen, Noshörningen, Ozeloten, Pantern, Tapiren, Hattmakaren, Korpralen. 
1661962 – 1973Volym 43. Uppslag 12601-12900. Spaden 
1671962 – 1973Volym 44. Uppslag 12901-13200. Rullebören, Stadsäga 5021+Österängsområdet. 
1681962 – 1973Volym 45. Uppslag 13201-13500. Lien. 
1691962 – 1973Volym 46. Uppslag 13501-13800. Slipstenen. 
1701949 – 1973På församlingen skrivna A-Ö.