bild
Serie

Tiondelängder

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser tiondelängder för åren 1695-1860 samt därtill hörande handlingar såsom skatte- beräkningstabeller, anordningar och tiondesättningsprotokoll. Tiondelängderna är sockenindelade
samt årsvis buntade. Till vissa av årgångarna finns tillhörande tiondeextrakt. Dessa finns ej särskilt angivna i förteckningen. Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-17 lev. ????

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11695 – 1732Fuktskadad. Förvaras seeparat i rum 316. Tiondelängder för Gästrikland. Kapsel. 
21733 – 1751Något skadad. Förvaras separat i rum 316. Tiondelängder för Gästriklands kontrakt. För åren
1734,1735 och 1752 se G III d:9.
Kapsel.
 
31689 – 1744Tiondelängder för Hälsinglands södra kontrakt. Kapsel. 
41685 – 1725Tiondelängder för Hälsinglands norra kontrakt. 
51726 – 1816Tiondelängder för Hälsinglands norra kontrakt. 
61689 – 1726Tiondelängder för Medelpad. Kapsel. 
71695 – 1726Skadad. Förvaras separat i rum 316. Tiondelängder för Ångerman- land. 
81695 – 1726Skadad. Förvaras separat i rum 316. Tiondelängder för Jämtland och Härjedalen. 
91689 – 1752Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Tionde- längder för Gästrikland 1734, 1735 och 1752; Hälsinglands södra kontrakt 1748-1749; Ångermanlands södra kontrakt 1689, 1690 och 1692, Jämtland 1695. Kapsel. 
101600 – 1850Innehåller handlingar av varier-
ande slag rörande tionderäken- skaper såsom: approberade skatt- läggningsmetoder; 1793 års uträk- ningstabell efter kronovärde på mantalsräntepersedlar för Hälsinglands fögderi; synein- strument; avskrift av 1652 års Clericiestat för Uppsala stift och Härnösands superindentia.
 
111695 – 1725Generalförslag över kronotionden.
Kapsel.
 
121727 – 1735Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Kronotiondeav- gärds- och gärdemagasinsspann- målsförslag. 
131736 – 1745Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller handlingar av varierande slag såsom: rapporter över behåll- ningen i kronomagasinen; förslag
över kronotiondespannmålen; tiondeextrakt och förslag.
 
141746 – 1758Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller handlingar av samma typ som i
volym 13.
 
151759 – 1776Svårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316. Innehåller handlingar av samma typ som i volym 13. 
161799 – 1828Innehåller årsvisa Kronotionde- spannmålsanordningar för Gäst- riklands fögderi. 
171847 – 1860Tiondesättningsprotokoll för socknarna Alfta, Arbrå, Bollnäs, Bjuråker, Färila, Järvsö och Voxna. Kapsel.

Serien upphör.