bild
Serie

Kartor och ritningar, andra byggnader

Luleå domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv.

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11888 – 1897Ritning för reparation av gamla rektorsgården i Luleå (1 st), odat.
HLA 12002
Förslag till värmeledning vid Luleå domprostgård (4 st), odat.
HLA 12004
Ritning över domkapitlets lokaler (1 st), odat.
HLA 12005
Skiss utvisande skorstensbyggnad på Luleå Prostgård (1 st), odat.
HLA 12006
Ritningar till sjömanskapell i Luleå (2 st), 1888.
HLA 12014
Ritning till prästgård i Luleå (1 st), 1888.
HLA 12015
Ritning till uthus på prästgården i Luleå stad (1 st), 1888.
HLA 12016
Fasad till kyrkoherdebostället i Luleå (1 st), 1890.
HLA 12018
Skisser till folkskolebyggnad i kvarteret Fåret i Luleå (3 st), 1897.
HLA 12089
Förslag till folkskolebyggnad i Malmö, Östra Förstadsskolan (8 st), 1897.
HLA 12090
(Mögelskadade)
 
21899Takstolsritningar till folkskolan i Luleå (5 st), 1899.
HLA 12091
Ritning till stenarbeten vid fönster och bakport till folkskolan i Luleå (1 st), odat.
HLA 12092
Ritningar till trappor vid folkskolebyggnaden i Luleå (5 st), odat.
HLA 12093-12095
(Mögelskadade)
 
31899Sockelritningar till folkskolan i Luleå (6 st), odat.
HLA 12096
Ritningar till fönstergrupperna vid Luleå folkskola (2 st), odat.
HLA 12097
Kröningslist över kryssmuren vid Luleå folkskola (2 st), odat.
HLA 12098
Arbetsritning till mittpartiet på huvudfasaden vid Luleå folkskola (1 st), odat.
HLA 12099
Sockelritningar, folkskolan i Luleå (2 st), odat.
HLA 12100
Ritning till uthusbyggnader för folkskolan i Luleå, (1 st), 1899.
HLA 12102
Arbetsritningar Luleå folkskola. Fasader (5 st), 1899.
HLA 12103
(Mögelskadade)
 
4Odat.Ritningar till värmeledning i ny folkskolebyggnad i Luleå (5 st).
HLA 12101
(Mögelskadade)
 
51899Ritningar till folkskolebyggnad i kvarteret Kalven i Luleå (7 st), 1899.
HLA 12104
Snickeriritning till folkskolan i Luleå (1 st), 1899.
HLA 12105
Skyltritning, folkskolan i Luleå (1 st), odat.
HLA 12106
Ritningar till folkskolebyggnad i kvarteret Kalven i Luleå. Sektioner genom grunden (3 st), odat.
HLA 12107
(Mögelskadade)
 
61899 – 1924Ritningar till folkskolebyggnad i kvarteret Kalven i Luleå. Planritningar (10 st), 1899.
HLA12108
Ritningar till folkskolehus i kvarteret Staren i Luleå (4 st).
HLA 12109
Ritning till förändring av bostadshuset på tomt nr. 7, kvarteret Bocken i Luleå (1 st), 1924.
HLA 12114
(Mögelskadade)
 
71901Folkskolebyggnad kvarteret Staren i Luleå, planritningar (4 st).
HLA 12110
 
81955 – 1961Ritningar tillhörande Örnäsets kyrka/Örnäsgården. Intagsledning till skyddsrum, ventilering av kassavalv, ledskenor i ventilationskanaler samt montering av skorstensfläkt (4 st), 1955-1960.
Situationsplan över Örnäsets kyrka och församlingshem (2 st), 1960.
Ritningar rörande Örnäsets kyrka. Källar- och bottenplan, sektioner och fasader (16 st), 1960-1961.
Ritning över Örnäsets kyrka sedd från olika håll (1 st), odat.
Ritningar rörande Örnäsets församlingshem, källar-, botten- och överplan, fasader (9 st), 1960-1961.
 
91956 – 1960Ritningar tillhörande Svartöstadens kapell och församlingshem. Förslag till kors och klockstapel, tillbyggnadsförslag till församlingshem (7 st). 
101890Ritning till domprostgården. Fönster med omfattning i kyrkans gavel, detaljer till pilaster med list i foder och fönsterkarm (1 st).
(Rullad och mögelskadad)
 
111942 – 1949Ritningar till domprostgården. Förslag till om- och påbyggnad (bl a fasader, källarplan, bottenplan, övre plan och situationsplan) (16 st), 1942, 1948.
Ritningar till domprostgården. Ombyggnation (bl a situationsplan, fasader, källarplan, bottenplan, våning 1, vindsplan, sektion A-A) (17 st), 1949.
Ritningar till domprostgården. Garderober och fönsterbänk i exp. (4 st), 1949.
 
121959Ritningar till kyrkans hus. Förslag till färgsättning och möbelplacering för församlingshemmets samlingssal samt förslag till öppen spis för församlingshemmet (3 st). 
131890 – 1951Detalj till bekröning av midtelpartiernas takkupor. Okänd fastighet (1 st), 1890.
Detalj till fönsterpelare i midtelpartiernas takkupor. Okänd fastighet (1 st), 1890.
Skölddekoration framifrån och från sidan till midtelpartiernas takkupor. Okänd fastighet (1 st), 1896.
Häri även:
Karta över Skurholmsstaden, Lövskataheden och del av Örnäset utvisande adressnummer och fastighetsbeteckningar (1 st), 1951.
(Rullade och mögelskadade)
 
141900 – 1961Karta över fastigheten No:304 i kvarteret Ibis i Luleå stad (1 st), 1900.
Förslag till stadsplan och särskilda bestämmelser rörande tomterna för stadsdelen norr om Lulsundsgatan och väster om järnvägen i Luleå (1 st), 1915.
Förslag till kyrklig samlingslokal på tomt nr 8 i kvarteret Gåsen i Luleå stad (bl a fasader, bottenplan) (4 st), 1942-1943.
Karta över del av Luleå (1 st), 1947.
Förslag till ändring av stadsplan för bl a del av Örnäset samt kvarteren Notarien och Intendenten (1 st), 1953.
Ritningar rörande kvarteret Jägaren tomt nr 1 bl a förslag till vatten och avlopp samt situationsplan (4 st), 1955.
Förslag till ändring i stadsplanen för Luleå stad beträffande del av Örnäset bl a parkeringsutredning (2 st), 1958.
Förslag till ändring i stadsplan för stadsdelen Mjölkudden-Notviken i Luleå stad (1 st), 1961.
 
151922 – 1950Karta över Luleå stad (1 st), 1922.
Skurholmsstaden karta utvisande adressnummer och fastighetsbeteckning (1 st), 1948.
Ekonomisk karta över Sverige (Sunderbyn, Norrbottens län) (1 st), 1950.
(Rullade)
 
161894 – 1960Ritningar till nybyggnad/förändring på tomt nr 1 och 9 i kvarteret Ibis i Luleå (10 st), 1894, 1917, 1919.
Karta över del av Svartön i Luleå med angivande registerbeteckningar och fastställda gatunamn samt adressnummer (1 st), 1944.
Karta över Bergviken i Luleå stad med utvisande adressnummer och fastighetsbeteckningar (1 st), 1953.
Förslag till stadsplan för stadsdelen Bredviken i Luleå stad (1 st), 1960.
 
17Odat.Eskiss över bönkapell Luleå stad (1 st).
(Rullad och mögelskadad)