Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Tunabergs kyrkoarkiv

Serien kan innehålla kartor och ritningar.

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11606/O II/11760 – 1796Synehandlingar, spridda år. 
Se: SE/ULA/11607/C/11645 – 1682Handlingar och anteckningar rörande Kaplansbostället Uttervik. Församlingens indelning för byggnad i Tuna prästgård 1681. 
Se: SE/ULA/11607/N III/31962Ritningar och skrivelser angående arkivrum. 
Se: SE/ULA/11607/O I a/11627 – 1858Gustav II Adolfs donationsbrev på Uttervik (original) 1627. 4 st. handlingar rörande Uttervik 1670-1706. Syneinstrument, komministerbostället 1740. Lantmäteriprotokoll vid uppgörande av karta över komministerbostället med kortfattad kartbeskrivning 1803-1804. Jönåkers häradsrätts fastställelse av lantmäterikartan över komministerbostället 1804. Utdrag ur kammararkivets jordeböcker om komministerbostället 1545-1788, avskrift 1804. Ekonomisk besiktning, komministerbostället 1828, 1848 och 1858. 
Se: SE/ULA/11607/O IV/51962 – 1974Spridda prästgårdshandlingar. 
Se: SE/ULA/11607/P II/21949, 1975Ändring i jordregisterbeteckning 1949, fastighetsreglering 1975. 
11627 – 1997Komministerbostället och vägdelningsförslag 1627-1958. Tuna prästgård 1877. Till- och ombyggnad av pastorsexpeditionen 1997. 
21863 – 1974Synehandlingar 1863-1958. Skogsindelningsförslag och skogshushållningsplaner 1914-1970. Normaluppskattningsinstrument 1933-1959. Handlingar rörande lönebostället Uttervik 1:1 1935-1958 och 1963-1974. 
31917 – 1998Om Kyrkoherdebostaden. Och odat. 
41901 – 1955Bäcktorp, Frankhyttan, Nävekvarn, kyrkan och kyrkogården 1901-1930. Koppartorp 1:2, 1907-1927. Koppartorp 1:6, 1930-1931. Koppartorp 1:9, 1930-1931. Kartor över kyrka, kyrkogård och skola (Koppartorp 1:3 samt från 1:3 avstyckade skolhustomten 1:15) 1908-1955. Utdrag av inteckningsprotokoll 1912. Koppartorps vattensamfällighetsförening. 
51920 – 1980Arrendekontrakt för Uttervik 1:1 (1920-1980). 
61931 – 1996Ombyggnad av kyrkskolan (församlingshem) 1931. Lärarbostaden 1931. Kantorsbostaden och församlingshemmet 1946-1977. Fastighetsdeklarationer och taxeringsvärden för prästgården 1961-. Kontrakt med Motala vattenkraftverk 1963-1996. Kyrka och församlingshem, skattefria enheter. Fastighetsdeklarationer Uttervik 1:1, Klockargården och Bohäll. Folk- och bostadsräkningen 1990. 
71933 – 1975Skogen 1933-1960 och 1961-1975. Jakt och fiske 1934-1974. 
81948 – 1999Ej alla år. 
91980 – 1995Koppartorp 1:16 och Laggarbo 1:1 (kyrkogårdsutvidgningen "östra kyrkogården"). Koppartorp 1:15. Präst-Uttervik 1:1. Historik över Jönåkers häradsallmänning. Nävekvarn 8:1 (Nävekvarns skola 1:1). Tunabergs Koppartorp 1:6. Utredning om den kyrkliga jordens avkastning. Överenskommelse angående avloppsanläggningen Lugnet. Präst-Uttervik. Uttervik 1:1. Församlingshemmet. Gravkoret, fasadputsarbeten 1992. Bjurviksvägen. Präst-Uttervik från 1995-01-01. Översyn av harmoniet i församlingshemmet. Fastighetsbeteckningsreformen (och fastighetsdatasystem från 1985).