bild
Serie

Avlöningsliggare m.m

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser avlöningsliggare för landsstatens personal åren 1918- 1952. För löneliggare över de Allmänna Läroverken före år 1917, se serie E IX. Fram till år 1924 är volymerna uppställda kalenderårsvis. Därefter budget- årsvis (1/7-30/6). Volymerna med alfabetiskt register över de anställda. Avlöningsliggarna innehåller uppgifter om lön, lönegrad, skatt, avdrag för tjän- stepension och bostad, med upp- gifter om ålder på den anställdes minderåriga barn fr o m budget- året 1927-1928, m.m.
Efter år 1952 fortsätter serien i kameralsektionens arkiv under seriesignum F V a.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-67 lev. 76/1984.

 Volymer (75 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11918Avlöningsliggare. 
21919Avlöningsliggare. 
31920Avlöningsliggare. 
41917 – 1920Anordningsbok för Allm. Läroverken. 
51921 – 1923Anordningsbok för Allm. Läroverken. 
61921Avlöningsliggare. 
71922Avlöningsliggare. 
81923 – 1924Avlöningsliggare 1923-01-01--1924-06-30. 
91924 – 1925Avlöningsliggare, budgetåret. 
101925 – 1926Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
111925 – 1926Avlöningsliggare för nyregl. verk. 
12a1926 – 1927Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
12b1926 – 1927Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
12c1926 – 1927Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
131926 – 1927Avlöningsliggare för nyregl. verk. 
141927 – 1928Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
151927 – 1928Avlöningsliggare för nyregl. verk. 
161928 – 1929Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
171928 – 1929Avlöningsliggare för nyregl. verk. 
181929 – 1930Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
191929 – 1930Avlöningsliggare för nyregl. verk. 
201930 – 1931Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
211930 – 1931Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
221931 – 1932Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
231931 – 1932Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
241932 – 1933Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
251932 – 1933Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
261933 – 1934Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
271933 – 1934Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
281934 – 1935Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
291934 – 1935Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
301935 – 1936Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
311935 – 1936Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
321937 – 1938Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
331937 – 1938Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
341938 – 1939Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
351938 – 1939Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
361939 – 1940Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
371939 – 1940Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
381940 – 1941Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
391940 – 1941Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
401941 – 1942Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
41a1941 – 1942Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
41b1941 – 1942Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
421942 – 1943Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
43a1942 – 1943Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
43b1942 – 1943Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
44a1943 – 1946Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
44b1943 – 1946Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
451943 – 1946Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
461943 – 1946Avlöningsliggare för oregl.
verk.
 
47a1944 – 1945Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
47b1944 – 1945Avlöningsliggare för regl.
verk.
 
47c1944 – 1945Avlöningsliggare för regl. verk. 
481945 – 1946Avlöningsliggare länsstyrelsen. 
491945 – 1946Avlöningsliggare fögderiförvaltn. 
501945 – 1946Avlöningsliggare för provinsial- läkarstaten. 
511946 – 1947Avlöningsliggare länsstyrelsen. 
521946 – 1947Avlöningsliggare häradsskrivarna m.fl. 
531946 – 1947Avlöningsliggare för landsfiskal- erna och landsfogdarna. 
541946 – 1947Avlöningsliggare för krigsrätt- erna, provinsialläkarstaten, länsarkitektorganisationen, läns- brandinspektionen samt folkskole- inspektionen. 
551948 – 1949Avlöningsliggare länsstyrelsen m.fl. 
561948 – 1949Avlöningsliggare för häradsskriv- arna och landsfiskalerna. 
571948 – 1949Avlöningsliggare för länsarki- tektorganisationen m.fl. 
58a1950 – 1951Avlöningsliggare för landskon- toret. 
58b1950 – 1951Avlöningsliggare för landskan- sliet. 
591950 – 1951Avlöningsliggare häradsskrivarna m.fl. 
601950 – 1951Avlöningsliggare för landsfisk- alerna, civilförsvaret m.fl. 
611950 – 1951Avlöningsliggare för länsarki- tektorganisationen, folkskole- inspektionen, civilförsvaret, skogsbrands- och länsskogsinspek- tionen, brandinspektören, mödra- hjälpsnämderna samt ersättningar för förlorad inteckningslösen vid
statsdomstolarna.
 
621952Avlöningsliggare för landskon- toret, uppbördssektionen, taxer- ingssektionen, priskontoret samt folkbokföringsavdelningen. 
631952Avlöningsliggare för landskan- sliet, landshövdingen samt städ-
erskorna.
 
641952Avlöningsliggare för häradsskriv- arna, folkskoleinspektionen samt länsarkitektorganisationen. 
651952Avlöningsliggare för landsfisk- alerna, landsfogden samt civil- försvarsorganisationen. 
661950 – 1951Avlöningsliggare för skogsbrand- vakter. 
671950 – 1951Avlöningsliggare för länsstyr- elsen.

Serien upphör.