bild
Serie

Böcker över obefintliga

Västra Stenby kyrkoarkiv

Se serie A II a för åren 1900-1967.

Serien avslutad.