bild
Serie

Obefintligregister

Västra Stenby kyrkoarkiv

Obefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för 1991-06-30 kvarstående obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30 finns inga handlingar i serien.