bild
Serie

Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, kyrklig jord och kyrkobetjäning

Hogrän kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ViLA/23027/O II/101939 – 1989Skogshushållningsplaner. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/21898 – 1963Arrendekontrakt 1927-1957. Revisionsberättelser 1936-1963. Diverse handlingar rörande pastoratets kyrkor. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/31911 – 1950Diverse handlingar. Enstaka handlingar rörande pastoratets kyrkor. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/41935 – 1960Diverse handlingar. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/51938 – 1976Stämplingslängder 1943-1960. Arrendekontrakt 1948-1959. Täckdikningsplaner 1938. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/61946 – 1996Arrendekontrakt 1957-1996. Uppgifter till stiftsnämnden 1946-1972. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/71960 – 1977Diverse handlingar. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/81965 – 1979Diverse handlingar. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/91976 – 1999Diverse handlingar. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/31879 – 1952Av- och tillträdessyner å löneboställena 1879-1950.
Handlingar ang. arrenden, mark, prästgård: protokoll, köpekontrakt 1920-1954.
Diverse skrivelser ang arrenden, löneboställen mm 1885-1942.
Normalavkastiningsuppskattning 1933-1936.
Deklaration å löneboställena 1928-1952.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/51888 – 1953Skogshushållningsplaner, stämplingslängder och andra skogshandlingar. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/61934 – 1954Skogsköpskontrakt. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/71896 – 1961Skogshushållningsplaner 1937-1961.
Skogsstämplingslängder 1954-1961.
Skogsförvaltningsuppgifter till Stiftsnämnden 1953-1961.
Dikningshandlingar 1896-1948.
Borgensförbindelser å skog och arrenden 1920-1954.
 
Se: SE/ViLA/23081/O/11753 – 1855Handl. ang. kyrka och prästgård. 
Se: SE/ViLA/23081/O/21760 – 1862Synehandlingar. 
Se: SE/ViLA/23081/O/31849 – 1874Ägohandlingar. 
11867Handlingar rörande kyrkan. 
21860 – 1997Innehåller även ritningar. 
31964 – 1999Gravbok. 
41950 – 1974Handlingar och ritningar rörande kyrkorestaurering 1950-1954 och reparationer 1971-1974. Även handlingar rörande orgeln 1956-1958.