Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Personalhandlingar

Katarina kyrkoarkiv

Se även serierna G III och K III d.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11667 – 1852Diverse handlingar rörande anställda 1667-1850 bl.a. aktionen mot kyrkoherde Petrus Dietericii Arenbeckius 1667-1668, förteckning på dödgrävare, ringare och orgeltrampare 1831-1842, diverse handlingar rörande lönereglering 1852. 
21738 – 1843Handlingar rörande tillsättning av personal 1738-1831. Röstlängd vid klockarval 1843. 
31742 – 1816Röstlängder vid klockareval 1799, 1816, ansökan till klockartjänst 1742, 1799. 
41831 – 1937Diverse handlingar rörande personal och löneförhållanden 1831-1937, odat. Kyrkobetjäningen vid Katarina och Sofia kyrkors extra tjänstgöring och inkomster 1886-1931. Liggare över innehavare av befattning med pensionsrätt i statens anstalt för pensionering av folkskollärare, församlings- och sjukvårdssystrarna m.fl. 1922-1928. 
51842 – 1907Ansökan till kyrkofogdesysslorna 1832, 1843, organist 1842, tornväktare 1843, klockare 1843-1887. Listor över personal i församlingen samt deras löner 1852-1872. Avlöningslistor för klockare "klockarfolket" 1904-1908. Redogörelse för anställda klockare-, organist- och kantorsbefattningar 1907. 
61843 – 1845Röstlängder vid klockareval. 
71917 – 1994Ansökningar till klockare, siffergranskare av kyrkorådets räkenskaper 1934. Befattningsbeskrivningar 1917-1994, odat. Församlingssystrarnas pension 1922. Personalhandlingar A-Ö 1980-tal (endast ett fåtal). Personalförteckningar 1968-1990, odat. Arbetsfördelning och organisationsöversyn 1991-1994. 
81930 – 1986Katarina församlings prästkollegium, protokoll 1930-1949, 1974, 1977-1986.