bild
Dossier-akt

[Rester av dossiersystemet enligt 1818 års generalinventarium]

Utrikesdepartementet med föregångare

De mot Napoleon allierade makternas operationsplan uppgjord i Trachenberg 1813-06-30 (1813-07-12).Gustaf Löwenhielms stil. Original undertecknat av Löwenhielm, ryske generalen Volkonsky och preussiske generalen von dem Knesebeck

 Volymer (1 st)

Referenskod 
Lagrad i: SE/RA/221/2210.01.1/F/F 1/F 1 A/5