För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skolrådets handlingar

Hudiksvalls kyrkoarkiv

Volymerna 18-26 levererades 2006/14

 Volymer (29 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11832 – 1920Inb
Matrikel över lärarpersonalen vid folkskolan
Lev 134/1972
 
21851 – 1910Kapsel Spr år
Lev 84/1973

Innehåller bl a:
Handlingar rör skolundervis-
ningen, skolbyggnader, lärar-
tjänster, löner, samt statistiska uppgifter om folkskoleundervisningen
1861-1875
Inventariebok 1868
 
31852 – 1859 odatKuvert
Lev 104/1952

Inneh. även:
Förteckning över skolbarn och målsmän 1852-1857
Skrivelser från domkapitlet 1844 Sockenstämmohandlingar 1858
Kyrkorådshandlingar 1857
Strödda handlingar rörande kyrka och kyrkogård, klockare och kyrkvakter
1831-1876
Avskrifter av testamenten 1865, 1882
 
- [H0001]1858Skrivelse till Kungl Maj:t med ekonomisk uppgift om folk-
undervisningen (koncept)
Se K IV a: 1
 
41865 – 1871Inb Spr år
Inventarium för folkskolan
Lev 134/1972
 
51868 – 1875Inb
Skolrådets anteckningar
Lev 134/1972
 
61869 – 1889Kapsel
Ansökningshandlingar till lärartjänster
Lev 84/1973
 
71869 – 1939Kapsel Spr år
Lev 134/1972, 84/1973

Innehåller bl a:
Ansökningshandlingar till klockartjänsten och skolkökslärarinnetjänsten
Handlingar rör uppfostrings-
anstalten Gullgruva
Läsordningar
Avräkningsbok för läraröner
 
81871 – 1904Inb Spr år
Inventarium för folkskolan
Lev 134/1972
 
91875 – 1901Inb
Skolrådets årsredogörelser
Lev 134/1972
 
101876 – 1909Kapsel
Uppgifter om folkundervisningen Lev 84/1973
 
111878 – 1912Inb
Statistiska uppgifter om folk-
skoleundervisningen
Lev 134/1972
 
- [H0002]1879 – 1888Insamlade medel till
gossebarnhemmet
Se O I a: 1
 
121883 – 1904Inb
Slöjdskolans årsredogörelser
Lev 134/1972
 
131887 – 1902Inb
Skolrådets årsredogörelse
Lev 134/1972
 
141892 – 1898Kapsel
Ansökningshandlingar till läraretjänster
Lev 84/1973
 
151894 – 1910Inb
Skolköksstyrelsen protokoll
Lev 84/1973
 
- [H0003]1897 – 1898Se P I: 4 
161899 – 1901Kapsel
Ansökningshandlingar till läraretjänster
Lev 84/1973
 
181902 – 1903 
191904 – 1905 
201904 – 1905 
211906 – 1907 
221906 – 1907 
171906 – 1911Inb
Kopiebok för folkskolan
Lev 134/1972
 
231908 – 1909 
241908 – 1909 
251910 
261910