bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, utslag, kungörelser m m

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong

Kungörelser fr o m 1900
gallras vid inaktualitet
enl RA-MS 2000:5

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11781 – 1929Skrivelser från Kungl Maj:t, Kungl befallningshavande och Domkapitlet Häri även Dagbok över författningar 1818-1828 
21809 – 1818Kungörelser 
31824 – 1827Kungörelser 
41931 – 1954Korrespondens ang kyrkoärenden 
51942 – 1956Skrivelser från biskopen 
61957 – 1971Kungörelser 
71968 – 1979Bilagor till diariet 
81980 – 1987Bilagor till diariet 
91988 – 1991Bilagor till diariet 
101992 – 1997Diarium med bilagor ang kyrkobokföring och förvaltnings-
administration Häri även diarieplan
 
111992 – 1997Diarium med bilagor ang kyrkogårdsförvaltningen
Häri även diarieplan
 
121998 – 1999Diarium med bilagor och diarieplan Häri även signaturförteckning
(1997-12-12)Serien avslutad