bild
Serie

Räkenskaper för fattigvård

Luleå domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1686 – 17041686-1690, 1704. Se L I:1.
Avser Olof Bureus donatonsmedel
 
- [H0002]1716 – 1801Spr.år.Se Luleå stadsarkiv H V:1. Avser Olof Bureus
donationsmedel.Innehåller bl a avskrift av Olof Bureus donationsbrev
1624.
 
- [H0003]1777 – 17781777, 1778.
Se H I: 1.
 
11798 – 1869Inb.
Kassabok.
Lev 192/1972.
 
- [H0004]1837 – 1842Se K III:3.
Avser fattigförsörjningskassan,
dvs. stadens särskilda medel för fattigvård, förvaltade av
fattigdirektionen.
 
21847 – 1887Kapsel.
Lev 192/1972
Inneh. bl a: Taxerings- och uppbördslängder 1847-1859.
Verifikationer 1850-1887 spr år.
Inneh. även: Fattigvårdsstyrelsens handlingar 1844-1878, uå.
 
- [H0005]1855 – 1863Fattigvårdsstyrelsens verifikationer.
Se Luleå stadsarkiv H V:2.
Inneh. bl a:Taxeringslängder för fattigvårdsbidraget 1861,1862.