Måndag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Övriga handlingar

Söderala kyrkoarkiv

 Ljudupptagningar (1 st)

 Video / spelfilmer (2 st)

ReferenskodTitelTid 
16aÅterinvigningen av Söderala kyrka1963 
16c"Majvor"Odat. 

 Volymer (25 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11312 – 1864Series pastorum 1312-1848 et series comministrorum 1686-1864; "Förteckning på någre Heders män ifrån Söderala......" 1614-1790 
21343 – 1871Handlingar. Innehåller bl.a. Akter bl a rörande; Gästgiveri och skjuts; ekonomiska samhället; kvarnar och sågar; läseri;
organist- och klockaretjänst; rotering;
skogsallmänningen; skolväsen; sockenmagasin
 
- [H0001]1563 – 1800Handlingar angående fisken, broar, skiftesförrättningar m m
Ingår i O II: 1
 
31637 – 1871Handlingar angående fisken 
41681 – 1772Utdrag ur konsistorii cirkulär 
- [H0002]1695 – 1772"Vad sällsamt i socknen sig tilldragit"
Ingår i C: 1
 
51727 – 1755Utdrag av konsistorii cirkulär. Även avskrift av andra handlingar. 
61746 – 1855Kapsel.
Handlingar. Innehåller bl.a. Försvarsbrev för lappen Mårten Jonsson 1746; Domboksutdrag ang Söderala sockenmäns skuld till Skogs sockenmän 1748; Angående anskaffning av kol till Söderhamns faktori 1750; Angående skjutsning 1751, 1800 odat;; Angående råskillnad 1777; Angående brobygge 1790, 1793; Angående vägunderhållsskyldighet 1797; Domboksutdrag 1827 angående testamente; Domboksutdrag 1831 angående underhållsskyldighet; Båtmanskontrakt 1830;
Köpekontrakt 1836; Bouppteckning 1839;
Handlingar efter lumpsamlaren Lars Petter Strömstedt 1832-1855.
 
- [H0003]1851 – 18601851-1852,1858-1860
Diverse skrivelser
Ingår i L V a: 11
 
71855 – 1868Handlingar angående Ål- och Telge sjösänkning. 
81856 – 1868Handlingar angående Ål- och Telge sjösänkning. 
- [K0001]1857 – 1861Kungörelser (kladd) 
- [H0004]1867 – 18691867,1869
Kommunalstämmoprotokoll
Ingår i L II a: 4
 
91881Jordebok över Söderala socken. 
101912 – 1918Efterlämnade handlingar från David Granquist, politik och sociala frågor (brev och tidningsurklipp). 
111915Fotografialbum från 1915 i anledning av kyrkoherde A.W. Qvarnströms 70-årsdag. 
121922 – 1993Konfirmandjubileer. 
131931Skrivelser från pastorsämbetet i Bergsjö angående funnen Cladd-Bok för Söderala kyrka 
141939 – 1964Gästböcker. 
151942 – 1968Besöksböcker. 
171963 – 1978Foton från Söderala kyrka 1963, Bilder från återinvigningen av Söderala kyrka 1963, Anslag kungörelser 1965-1972, Tidningsurklipp 1966-1967, 1968 års kyrkohandsbokskommitte, Material för försöksverksamheten 1 och 2 1969-1970, Riksskatteverkets folkboföringsinformation 1970-1986. 
181969 – 1986Besöksböcker 1969-1975, 1975-1977, 1981-1986. 
191989 – 1994Tryckt information 1989, Emigrationen från Söderala till Bishop Hill och Norra Amerika åren 1845-1855 1994. 
201989 – 2002Minnesbok. 
211989Riksskatteverkets folkbokföringsinformation.