Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Gravbok samt handlingar angående urnlunden

Högalids kyrkoarkiv

Gravboken är inte avslutad 1999 utan går till mars 2005. Församlingen har fortsatt att föra gravboken manuellt även sedan det digitala systemet infördes. Inför leveransen till Stadsarkivet avslutades den manuellt förda gravboken, den digitalt förda gravboken är kvar i församlingen.

I de äldre gravböckerna är urnnischerna indelade alfabetiskt (volym 3-5). Detta system ändrades på 1980-talet och urnnischerna fick ett nytt nummersystem. För omvandlingstabell se volym 6.

 Volymer (33 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11938 – 1981Materialförteckning för rörinstallation, specifikation för golvplattor 1938. Handlingar rörande planteringar vid urnlunden 1939 och 1959, med ritningar. Förslag, arbetsbeskrivningar, entreprenadkontrakt m.m. rörande nya urnlunden 1955-1957, med ritningar (se även O III b). Fotografier från invigningen 1939 (4 st) och nya urnlunden 1959 (10 st). Ordningsföreskrifter, rapporter m.m. rörande urnlunden 1960-1981.

 
2 a1939Glasplåtar (10 st) ritningar till urnlunden, 1939. Med även negativ (3 st) kyrkan, odat. 
2 bOdat.Glasplåtar. Tengboms förslag till Urnlund. 
2 cOdat.Glasplåtar. Tengboms förslag till Urnlund, 21 bilder mestadels studier av urnlundar i andra länder. 
31939 – 1980-talFörteckning över urnnischer med alfabetiskt register 1939-1977. Förteckning över urnnischer, gamla anläggningen, i sektion B, D, E, G, N, R med alfabetiskt register. Förteckning över gemensamhetsnischer, gamla anläggningen, i sektion D, E med register. Nummerförteckning över urnnischer 1939 med prisuppgifter från 1953. 
41959 – 1970-talFörteckning för nya anläggningen, övre våningen, med alfabetiskt register. 
51970 – 1980-talFörteckning för nya anläggningen, nedre våningen, med alfabetiskt register. Förteckning över återlämnade och återsålda nischer i nya urngården, odat. 
61980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 01-001 - 01-175, 02-001 - 02-149.

Med även omvandlingstabell för numreringen av gravnischerna från det äldre alfabetiska systemet.
 
71980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 03-001 - 03-161, 04-001 - 04-054. 
81980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 05-001 - 05-056, 06-001 - 06-168. 
91980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 07-001 - 07-142, 08-001 - 08-154. 
101980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 10-001 - 10-196 
111980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 12-001 - 12-154, 13-001 - 13-149. 
121980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 14-001 - 14-154, 15-001 - 15-060, 16-001 - 16-154. 
131980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 17-001 - 17-149, 18-001 - 18-203. 
141980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 26-001 - 26-257, 27-001 - 27-061. 
151980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 27-062 - 27-389. 
161980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 28-001 - 28-168, 29-001 - 29-168. 
171980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 30-001 - 30-389. 
181980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 31-001 - 31-257. 
191980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 32-001 - 32-100, 33-001 - 33-066, 34-001 - 34-114, 35-001 - 35-114. 
201980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 36-001 - 36-114, 37-001 - 37-114, 38-001 - 114. 
211980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 39-001 - 39-114, 40-001 - 40-066, 41-001 - 41-078, 42-002 - 42-031 (specialfack), 51-001 - 51-180. 
221980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 52-001 - 52-200, 53-001 - 53-180, 54-001 - 54-215. 
231980-tal – 2005Gravkort till nisch nr: 56-204 - 56-335, 57-123 - 57-180, 58-132 - 58-180, 59-135 - 59-169, 60-123 - 60-180, 61-213 - 61-321, 62-224, 65-020 - 65-028, 66-025 - 66-060, 71-059, 72-021, 72-027.

Manuellt förd gravbok, kronologisk, för urnlunden 1994-1999.
 
241982 – 1999Gravkort på återlämnade gravplatser 1982-1999, sorterade efter gravplatsnummer. 
25odatGravbrev där anhörig till den avlidna saknas. 
26odatÅterlämnade gravbrev, osorterade. 
27odatÅterlämnade gravbrev, osorterade. 
281970 – 1978Handlingar rörande återlämnade nischer och flytt av aska. A-Ö. 
291985 – 2001Handlingar rörande återlämnade nischer och flytt av aska. A-H. 
301985 – 2001Handlingar rörande återlämnade nischer och flytt av aska. I-N. 
311985 – 2001Handlingar rörande återlämnade nischer och flytt av aska. O-Ö.