bild
Serie

Kartor och ritningar, Prästgården

Hille kyrkoarkiv

Serien är inte ordnad och förtecknad, serien inte fullständigt levererad.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11900 – 1944Planritning till en trädgårdsanläggning vid Hille, ca. 1900 (1 st)
Hille prästgård, uppmätningsritning, 1944 (13 st)
Hille prästgård, ombyggnad, 1944 (8 st)
Hille prästgård, ombyggnad, odaterad, (2 st)
 
21945 – 1945Hille prästgård, ritning till terrass, 1945 (3 st)
Hille prästgård, ombyggnad, snickeriförteckning, 1945 (9 st)
Hille prästgård, ombyggnad, 1945 (9 st)
 
31954 – 1974Hille prästgård, uppmätning av befintligt srkiv samt förslag till ombyggnad, 1954 (6 st)
Hille prästgård, ombyggnad av kök, 1963 (5 st)
Fastigheten Kyrkjorden 2:1 i Hille, förslag till planritning, mm., 1974 (2 st)
 
- [H0001]1944Handlingar samt kartor och ritningar över Hille kyrkoherdegård/prästgård, se O II:8 
- [H0002]1946Arealförteckning och beskrivning till 1946 års tomtkarta över Harkskär och Hille kyrkoherdeboställe samt odaterad ritning över sportstuga nr 42, se O II:12 
- [H0003]1956 – 1957Handlingar angående Harkskär, se OII:12 
- [H0004]1964 – 1965Förslag till byggnadsplan och PM angående väg och vatten Harkskär (fritidsområdet) se O II:13 
- [H0005]-Kartor dispositionsplan E4, se O II:18 
- [H0555]1845Ritning till kyrkstallar.
Kvarligger i vol. K I: 4.