Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar ang. kyrkogården

Långseruds kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13352/O II/11816 – 1959Handlingar rörande Långseruds kyrkogård och området vid sockenstugan. 
11937 – 1999Förteckning över gravplatser. Förteckningen ingår i nya kyrkoordningen år 2000. 
21949 – 1999Inb. Gravregister. Registret ingår i nya kyrkoordningen år 2000. 
31961 – 1988Förteckning över utskrivna vårdbrev. 2 häften. Lucka 1973-1977. 
41958 – 1999Inb. Gravbok. Gravboken ingår i nya kyrkoordningen år 2000. 
51958 – 1999Inb. Gravbok. Gravboken ingår i nya kyrkoordnigen år 2000. 
61963 – 1993Ritningar till gravvårdar. 
71984Handl. rörande utvidgning av Långseruds kyrkogård.