Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Bilagor till in- och utflyttningslängden

Hille kyrkoarkiv

Serien i arkivkartonger om ej annat anges.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11825 – 1854Attester.
Leverans 46/1976.
Spridda år.
 
21855 – 1881Attester.
Leverans 46/1976.
1855-1865, 1868, 1870-1877, 1880-1881.
Bilagor till födelse- och dopboken 1894-1897.
 
31876 – 1884Flyttningsattester.
Leverans 51/1975.
1876-1879.
Leverans 79/1973.
1883-1884.
Innehåller även:
Bilagor till husförhörslängd 1868-1877.
Bilagor till födelse- och dopbok 1864.
Bilagor till kommunionlängd 1870, 1880.
Bilagor till lysnings- och vigselbok, utan årsangivelse, 1863-1879.
Bilagor till död- och begravningsbok 1866-1880.
Skolrådsprotokoll 1876.
Restlängd över dagsverken vid reparation av skolhus 1871.
Restlängd till ny kyrkobyggnad 1861.
Kommunalstämmoprotokoll 1872.
 
41884 – 1896Flyttningsbetyg.
Leverans 51/1975.
1884, 1895, 1896.
Inbunden.

 
51885 – 1894Flyttningsbetyg.
Leverans 51/1975.
 
61897 – 1899Bilagor.
Leverans 248/1996.
Inbunden.
 
-1900 – 1951Utgallrade enligt inspektionsprotokoll från 1969-11-19, diarienummer 1317/1969-252. 
71962 – 1991Bilagor.
Leverans 248/1996.
Utländska flyttningsbetyg och handlingar.