bild
Serie

RÄKENSKAPER OCH HANDLINGAR ANGÅENDE UPPBÖRDEN

Häradsskrivarens i Sandvikens fögderi arkiv

 Serier (2 st)